היום 35 ימים לעומר

ללא קרדיט

הדרכת המומחה: היערכות לתחילת שנת המס 2024 בצל מלחמת חרבות ברזל

שנת המס 2023 כבר מאחורינו, מה מותר, מה אסור ומה מומלץ לעשות בתחילת שנת המס 2024 כדי לנצל את מלוא הטבות המס • איך להיערך בצורה נכונה יותר לתחילת שנת 2024 • יש להתייחס גם לשיקולים כלכליים ולא רק לשיקולי מס
 • רוצים לקיים 2 מצוות בכרטיס אחד הגעתם לכפתור הנכון>>>>

  תוכן מקודם

 • "זה דבר גדול וחשוב שבכל מפרשי הזוהר מוציאים מקורות גם ממדרשי חז"ל ועוד"

  תוכן מקודם

 • " מצטרפים עכשיו-לימוד הזוהר היומי הוא דבר גדול מאוד ומקרב את הגאולה הפלא והפלא"

  תוכן מקודם

 • דירות 3,4,5 חדרים ופנטהאוזים בשכונה החדשה עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים

  תוכן מקודם

 • אני אוהב לנהוג, עובד קרוב לבית, והשכר שלי גבוה עם מלא הטבות

  תוכן מקודם

 • מתחם המגורים העתידי החם בקריות: בכמה נמכר?

  תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

שנת המס 2023 הסתיימה וזה הזמן לתכנון חבות המס של הנישומים – חברות, עצמאים ושכירים לתחילת שנת 2024.

תכנון מס נכון פירושו פעולות שיש לבצע בתחילת השנה ובמהלכה על מנת להגיע לחבות המס הנמוכה ביותר בדרך חוקית ולגיטימית.

חשוב להזכיר שני מונחים משפטיים – “המנעות ממס” ו”השתמטות ממס” הימנעות ממס פרושה הפחתת המס או דחייתו בדרך חוקית על ידי ניצול לשון החוק או פרצותיו כלומר תכנון מס, בעוד שהשתמטות ממס פירושה אי תשלום מס תוך הפרת החוק שזוהי עבירה פלילית. בפסקי דין של בתי המשפט בישראל נקבע כי זכותו של נישום לתכנן את עסקיו במטרה להקטין את חבות המס ובלבד שהעסקה אינה מנוגדת לדפוסים כלכליים מקובלים.

במטרה להאבק בתכנוני מס אגרסיביים הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות רשימה של פעולות המהוות תכנון מס שחייבות בדיווח וגילוי נאות.

סעיף 216(8) לפקודת מס הכנסה קובע כי אי דיווח על פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח נחשב לעבירה פלילית שדינה שנת מאסר או קנס או שני העונשים כאחד.

פיצוי לעסקים בשל מלחמת חרבות ברזל

ב-9/11/2023 אישרה הכנסת את חוק התוכנית לסיוע כלכלי – הוראת שעה חרבות ברזל המסדיר את מתווה הפיצויים ברחבי הארץ בגין נזק עקיף ממלחמת חרבות ברזל.

נזק עקיף הינו נזק כלכלי לעסק כלומר הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזקי המלחמה.

עסק שנפגע באופן משמעותי כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל יהיה זכאי לפיצוי עבור גובה ההוצאות הקבועות שלו לרבות שכר עובדים ששולם להם והוא יחושב בהתאם לירידה בהיקף מחזור העסקאות של העסק.

הגשת התביעה תיעשה בשתי פעימות , פעימה ראשונה עבור חודש אוקטובר 2023 ופעימה שניה עבור חודש נובמבר 2023, את התביעה ניתן להגיש עד 17/2/2024.

ברשות המסים הודיעו על הארכת תוקפו של מתווה הפיצויים לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל עד סוף דצמבר 2023. בהתאם לתקנות שאושרו, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ בגין ירידת המחזורים שחוו בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש אוקטובר 2023. מכיוון שהפיצוי יינתן עבור חודשיים, סכומי הפיצויים יוכפלו.

במידה ונקבעה הזכאות לפיצויים הם ישולמו לא יאוחר מתום 14 ימים מקביעת הזכאות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה. כספי הפיצויים חייבים במס הכנסה ופטורים ממע”מ.

עוסק הרואה את עצמו נפגע מהחלטת רשות המסים בנוגע לפיצויים רשאי להגיש השגה מנומקת בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה.

בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר כמפורט בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמצב הביטחוני .

הפיצויים כוללים גם פיצוי למעסיק על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף

בענפים מסוימים הזכאות לפיצויים מותנית בהפסקת פעילות מלאה של העסק לתקופה מסוימת בעקבות הגבלה שהטיל פיקוד העורף, הפיצוי הוא בגובה הנזק שנגרם בפועל. הפיצוי על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב הוראות פיקוד העורף הוא בגובה עלות השכר היומי ששילם המעסיק לעובד עד לתקרה קבועה.

יש להודיע על הנזק שנגרם לעסק לקרן הפיצויים ברשות המיסים בתוך שבועיים מהיום שהנזק נגרם.

הוצאת עובד/ת לחל”ת בתקופת מלחמת חרבות ברזל

מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד בלבד.

על-פי הפסיקה, אם מעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת, הדבר נחשב כפיטורים, ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע ולשלם לעובד פיצויי פיטורים ואת המגיע לו בסיום יחסי העבודה.

בתקופה שבין 07.10.2023 – 30.11.2023 עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום שלא מיוזמתם לתקופה של לפחות 14 ימים קלנדריים זכאים לדמי אבטלה בתנאי שהם עומדים בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל, תקופת אכשרה וגיל מעל 20 ומתחת ל-67.

תושבי יישוב שפונה לפי החלטת הממשלה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-30.11.2023, יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד סוף תקופה זו, גם אם סיימו את כל ימי האבטלה שהיו זכאים להם.

תושבי ישראל מעל גיל 67 שהוצאו לחל”ת של 14 יום או יותר בתקופה שבין 07.10.2023 – 30.11.2023, זכאים למענק מיוחד, בתנאי שעבדו כשכירים ב-3 החודשים הרצופים שלפני החודש שבו הוצאו חל”ת.

את הבקשה למענק יש להגיש למוסד לביטוח לאומי.

במהלך החל”ת המעסיק לא משלם שכר ולא מבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני.

העובד אינו זכאי לשכר, אך יחסי העבודה בין העובד והמעסיק נמשכים.

תקופת החל”ת לא נספרת במסגרת חישוב הוותק של העובד לצורך חישוב זכויות התלויות בוותק כגון: דמי הבראה, ימי מחלה, חופשה שנתית או תקופת ההודעה המוקדמת.

במהלך החל”ת העובד לא צובר ימי מחלה נוספים, יתרת ימי המחלה שצבר נשמרת לו והוא יוכל לנצל אותה לאחר סיום החל”ת, אם יזדקק להם.

בתום החל”ת המעסיק מחויב להחזיר את העובד לאותה עבודה ובאותם תנאים, כפי שהיה לפני יציאתו של העובד לחל”ת. שינוי בתנאי העבודה ללא הסכמת העובד עלול להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה ואם העובד יתפטר עקב כך הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, כאילו פוטר. במקרה זה על העובד לתת למעסיק התראה מראש על כוונתו להתפטר ולאפשר למעסיק לתקן את ההרעה בתנאי העבודה, וכן עליו לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות.

עובד ששהה בחל”ת, ונרשם בשירות התעסוקה או הגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי, צריך לדווח באופן מקוון על חזרתו לעבודה ללשכת התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי.

עובד שחזר לעבודתו לאחר ששהה בחל”ת וקיבל דמי אבטלה, נדרש להציג בפני המעסיק אישור מביטוח לאומי על סה”כ דמי האבטלה שקיבל וסכום המס שנוכה, כדי שהמעסיק יערוך עבור העובד תיאום מס הכנסה תוך התייחסות להכנסותיו של העובד מדמי האבטלה.

תיאום מס לשכירים

אם הכנסתו של השכיר נובעת מכמה מקומות עבודה זכאי העובד לערוך תיאום מס באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה, פעולה פשוטה שבדרך כלל חוסכת מס.

את תיאום המס ניתן לבצע גם באמצעות האינטרנט.

רצוי מאוד לערוך את תיאום המס כבר בתחילת שנת המס 2024 ואף לפני קבלת המשכורת הראשונה ממקומות העבודה.

עם זאת חשוב לדעת שלעובדים שנערך תיאום מס בשנת המס הקודמת וממשיכים לעבוד באותם מקומות עבודה, תיאום המס ממשיך להיות תקף באופן זמני עד סוף חודש מרץ של שנת 2024.

אם העובדים לא יערכו תיאום מס חדש, הרי שעבור משכורת חודש מרץ ינכו כל המעסיקים שלהם מכל משכורותיהם מס הכנסה בשיעור המירבי של 47% כולל ניכוי בדיעבד על החודשים ינואר ופברואר.

לשכירים שעורכים תיאום מס הכנסה מומלץ לערוך גם תיאום ניכויים מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

התארגנות כחברה או כעצמאי

לקראת תחילת שנת המס 2024 מומלץ לבחון מחדש את המבנה העסקי שבו פועל העסק בהתייחס להיבטים משפטיים, תדמיתיים ומיסויים. תכנון נכון של מבנה העסק יכול לסייע בהפחתת המס.

כאשר הכנסותיו של העסק גדלות כדאי לשקול להתאגד כחברה בע”מ ובכך לחסוך בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

יש לשים לב כי שעור מס חברות בשנת 2024 הינו 23% ושעור המס אצל עצמאי מגיע עד ל- 50% (כולל מס יסף), בנוסף לכך חברה בע”מ לא משלמת ביטוח לאומי על רווחיה.

התאגדות כחברה בע”מ מאפשרת תכנוני מס נוספים כמו מכירת מוניטין ונכסים לחברה תוך ניצול הטבות המס בגין עסקה זו, רכישת נכסים מתוך רווחי החברה ופעולות נוספות אחרות לפי הענין.

עלי לציין כי מבחינה משפטית יש לחברה בע”מ יתרון משמעותי בשל אחריותם המוגבלת של בעלי מניות.

חברות ארנק

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת תופעה של שכירים ונושאי משרה בחברות בעיקר ברמות השכר הגבוהות המפסיקים את עבודתם במעמד של שכירים באותן חברות אך ממשיכים לתת את אותם השירותים באמצעות חברה שבשליטתן כאשר בפועל מתקיימים יחסים הדומים במהותם ליחסי עבודה בין החברה נותנת השירותים לבין החברה שמקבלת את השירותים. רשות המסים סוגרת תכנון מס של תופעה זו הנקראת “חברות ארנק” באמצעות הוספת סעיף 62א’ לפקודת מס הכנסה לפיו תחוייבנה חברות אלו לחלק את הרווחים שנצברו כך שבעל המניות היחיד יחוייב בשעור מס שולי ולא במס חברות למרות שמדובר בחברה, אם לפחות 70% מהכנסות החברה נובעות במישרין או בעקיפין מאדם אחד או קרובו במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של 4 שנים החל משנת 2013 ואילך.

תשלומים לבעלי שליטה

אפשר לשלם סכומים לבעלי שליטה בתחילת שנת המס 2024 ולדרוש אותן כהוצאה בשנת 2023 בחברה המשלמת משכורות, מענקים, דמי ניהול וכיוצ”ב.

הסכומים יותרו כהוצאה בשנת 2023 בתנאי שישולמו עד לתאריך 31/3/2024 או יזקפו לזכות בעל השליטה והמס מהם ינוכה וישולם לפקיד השומה כחוק.

תשלומים לתושבי חוץ

סכומים ששולמו לתושבי חוץ בתחילת שנת המס 2024 כגון עמלה, ריבית וכיוצ”ב יותרו כהוצאה אצל המשלם בשנת 2023 בתנאי שהמס ינוכה במקור וישולם לפקיד השומה עד לתאריך 31/3/2024

מלאי

עסקים חייבים לספור את המלאי שברשותם בסמוך ל- 31.12.2023 (מ- 20.12.2023 עד 10.1.2024). חובה להודיע בכתב מראש לפקיד השומה על עריכת מפקד מלאי אם הוא מתבצע במועד שהוא יותר מ- 10 ימים ועד חודש לפני או אחרי 31.12.2023. ספירת המלאי מתבצעת באופן כמותי, את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר ולהציגו לפי עלות או שווי שוק הנמוך שבהם. רשימות המלאי המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשומרן יחד עם ספרי העסק.

עוסק פטור

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31/1/2024 על מחזור עסקאותיו למע”מ. מחזור העסקאות של עוסק פטור בשנת 2023 עמד על סכום של 107,692 ₪.

תשלומי מס הכנסה

חובות למס הכנסה בגין שנת 2023 צמודים למדד ונושאים ריבית החל מיום 1.1.2024 יחד עם זאת קיים פטור מלא מריבית והצמדה עד ל- 31.1.2024.

לכן מומלץ לשלם את יתרת המס עד 31 בינואר 2024 ובדרך זו להמנע מתשלום ריבית והפרשי הצמדה. יש לציין כי הריבית והפרשי ההצמדה על חובות מס אינם מותרים לניכוי כהוצאה לצרכי מס. נישום שהקטין מקדמות בשנת 2023 והתברר שההקטנה אינה מוצדקת יחוייב בקנסות ,ריבית והפרשי הצמדה ממחצית שנת המס בגין סכום המס שהופחת.

הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל

ישנם שלושה מסלולים לדיווח על הכנסות מהשכרת דירות למגורים:
1. מסלול הפטור הינו עד לסכום של 5,471 ₪ לחודש.
2. מסלול חיוב במס בשעור של 10% ללא הגבלת תקרה או פטור וללא קיזוז הוצאות ובלבד שהמס ישולם עד ה-30/1/2024, תשלום מאוחר יותר עלול להביא לחיוב מס מלא על ההכנסות משכירות.
3. מסלול בשעורי מס רגילים בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה.

יחיד שברשותו מספר דירות שמושכרות למגורים אינו יכול לבחור ליישם את הפטור על דירה אחת ועל דירה אחרת לשלם מס לפי מסלול אחר, מבלי לפגוע בתקרת הפטור.

מומלץ לבצע בדיקה בנוגע לחבות המס בכל אחד מהמסלולים ולקבל החלטה מושכלת בהתאם לתוצאות הבדיקה.

עלי לציין כי בהתאם לעמדת רשות המיסים בזמן מכירת הדירה יופחת משווי הרכישה פחת בשעור הקבוע בתקנות גם במקרים בהם הנישום בחר במסלול הפטור או במסלול 10%, במצב זה מס השבח יהיה גבוה יותר.

לפי עמדת רשות המסים ובהתאם לפסיקה בנושא נקבע כי הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית, הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תיחשב כהכנסה מעסק ובשעורי מס רגילים ואילו הכנסה מהשכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בחוזר של רשות המסים ועל פיהם יוכרע האם ההכנסה מעסק או הכנסה פאסיבית.

הטבת מס חדשה למשכירים דירה יחידה

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אשר אושר לאחרונה בכנסת, נוסף סעיף 122 (ו) לפקודה ובו ניתנה הקלה ליחידים אשר משכירים את דירתם היחידה ושוכרים דירה אחרת בישראל או מעדיפים לגור בבית אבות או בבית חולים גריאטרי, כהגדרתם בסעיף 122 (ו) לפקודה.

הסעיף קובע כי החל משנת המס 2023, לעניין חישוב הכנסות מדמי שכירות מהשכרת דירת מגורים יחידה בישראל רשאי היחיד לנכות מהכנסתו כאמור את סכום דמי השכירות המוטבים ששילם באותה שנה, עד לסכום הכנסתו מדמי שכירות באותה שנה או עד לסכום של 90 אלף שקלים חדשים בשנה (7,500 ₪ לחודש), לפי הנמוך, ובלבד שהתשלום ששילם, או חלקו, לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר. כל זאת, בלבד שדמי השכירות ששילם או חלקם לא נדרשו בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר וכן שהוצאות השכירות או התשלום השנתי לא שולמו לקרובו של היחיד.

בהתקיים התנאים הנ”ל המס בשעור 10% ישולם רק על ההכנסות נטו מההשכרה, לאחר ניכוי ההוצאה המשולמת בגין השכרת הדירה המושכרת.

חישוב נפרד/מאוחד לבני זוג

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו את הכנסת בני הזוג כהכנסת בן הזוג הרשום, משמעות הדבר שאם הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה משותף חישוב המס ייעשה במאוחד, במקרה זה בן הזוג לא יוכל לנצל את נקודות הזיכוי, הניכויים והזיכויים המותרים לו ולא יוכל גם להנות משעור מס שולי נמוך.

חישוב נפרד יתאפשר לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בהתקיים כל התנאים הבאים:
1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה.
2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה.
3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג נדרש שבית המגורים ישמש דרך קבע את מקור ההכנסה ומרבית הפעילות תעשה בבית המגורים.

צמצום השמוש במזומנים

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 נכנס לתוקפו ב- 1.1.2019. מטרת החוק היא לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

לשם כך, החוק קובע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים וקובע חובת הצהרה על אמצעי התשלום עמם התבצעה העסקה.

החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן ומבחין במצב שנותן או מקבל התשלום הינו עוסק, למצב ששני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.

החוק קובע קנס בגובה 15%-30% מהסכום ששולם במזומן בניגוד לחוק וכן ענישה פלילית של מעשה מרמה במטרה להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר.

חשוב לציין כי החל מ-1/8/2022 הופחתה תקרת הסכומים שהותרו לשימוש במזומן אצל עוסק עד 6,000 ₪ ואילו אצל אדם שאינו עוסק עד 15,000 ₪, למעט תשלום בגין רכישת רכב מאדם פרטי שתקרת הסכום עד 50,000 ₪.

ניהול ספרים ושמירתם

הוראות ניהול ספרים חלות על נישומים (עצמאים וחברות) שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד וזאת בהתאם לסעיף 130 לפקודת מס הכנסה. מומלץ לבדוק אלו ספרי חשבונות על העסק לנהל בשנת המס 2024 בהתאם לסוג העיסוק, מחזור ההכנסות, מספר המועסקים ופרמטרים אחרים.

על פי הוראות אלו יש לשמור את ספרי העסק במשך 7 שנים מתום שנת המס אליה הם מתייחסים או במשך 6 שנים מתום שנת הגשת הדוח לאותה שנה, לפי המאוחר שבינהם.

במקרים רבים מומלץ לשמור מסמכים חשובים שאינם חלק ממערכת החשבונות לתקופה ארוכה יותר.

הערה: המידע המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו תחליף לייעוץ מקצועי אישי.

הכותב הינו רו”ח בעל משרד לראיית חשבון, משפטן, מגשר, מרצה וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. לשעבר עובד בכיר ברשות המסים. לתגובות – דוא”ל: [email protected]

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

כתבות חדשות באתר

הזדמנות של פעם בחיים: כך תצטרף להייטק ביחידות העילית
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

היועמ"שית לבן גביר: "השימוע למפכ"ל אינו כדין, חשש ששיקולים זרים הנחו אותך"
בחשד לשוחד מרמה והפרת אמונים: נשיא בית משפט מחוזי לשעבר ועורך דין נעצרו
סרטון הצצה לאירוע הגדול של מנהלי המוסדות והעמותות
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

על אף ההתנגדות של רה"מ: ראש השב"כ מקדם ביצוע סבב מינויי בכירים בארגון
בידי צה"ל תיעוד המוכיח: החייל המצרי הוא שפתח באש; הלוחמים פעלו כמצופה
בשורת השנה: "כיווצנו את לימוד כל שיטות הגיוס לשעות ספורות!"
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

נתק בין רה"מ נתניהו לשר הביטחון יואב גלנט: לא שוחחו ביניהם מזה כשבועיים
בעקבות המטחים לצפון: נזק כבד נגרם לרשת החשמל בקריית שמונה והגולן
גאון ישראל מרן הגר"ד לנדו שליט"א: "זו זכות להיות חלק ממצוות פדיון שבויים"
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

בפעם הרביעית: מאות שוטרים בהרס בגבעות שדה יונתן ואור מאיר בבנימין
דרום תל אביב: קטטה המונית בין אריתראים הסתיימה בהרוג, 5 פצועים ו-20 עצורים

הכתבות המעניינות ביותר

פֶּסַח שֵׁנִי: האדמו"ר ממיאלען ערך את שולחנו
שמחת הברית לנין האדמו"ר מפרמישלאן • גלריה
הרמב”ם היומי • הלכות מעשר פרק י"ב • צפו
השר פרוש והפרויקטור דייטש: "מחיובים בחשבון נפש נוקב - מלאי צער וכאב"
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
כוחות צה"ל פועלים במחנה בלאטה בשכם; צה"ל תקף בלבנון | מתעדכן
טען עוד כתבות >

המיוחדים

WhatsApp-Image-2021-05-20-at-13.27.36-724x483-1-1-1
ההתרסקות של ראיסי ודליפה סודית • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
WhatsApp Image 2024-05-22 at 12.56
עובד במשרד רה"מ בשגרה; מג"ד במלחמה: "רואים אותנו רצים? רוצו לכיוון הנגדי"
WhatsApp-Image-2023-05-11-at-18.25.59-1024x683
קיפקעס | הצ'ולנט של החסידים לחיילים, הנס במונסי והתפילות במירון
25013
לא רק איברהים ראיסי: אלו הנשיאים וראשי הממשלות שנהרגו בהתרסקות מטוס

חדש באתר

.
היועמ"שית לבן גביר: "השימוע למפכ"ל אינו כדין, חשש ששיקולים זרים הנחו אותך"
 פסח שני (10)
פֶּסַח שֵׁנִי: האדמו"ר ממיאלען ערך את שולחנו
 ברית נין (30)
שמחת הברית לנין האדמו"ר מפרמישלאן • גלריה
.
בחשד לשוחד מרמה והפרת אמונים: נשיא בית משפט מחוזי לשעבר ועורך דין נעצרו

גלריות

 פסח שני (10)
פֶּסַח שֵׁנִי: האדמו"ר ממיאלען ערך את שולחנו
 ברית נין (30)
שמחת הברית לנין האדמו"ר מפרמישלאן • גלריה
''מ שטרנבוך ל''ג בעומר פד (2)
כשמרן פוסק הדור התרגש משירת 'והמרחם כי לא תמו חסדיך' בל"ג בעומר • צפו
 בית שמש ל''ד בעומר פד (3)
בִּזְכוּת רַבִּי שִׁמְעוֹן עֲנֵנִי • ל"ג בעומר בחצה"ק קאמארנא

עיתוני היום

%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D4
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שְׁלִישִׁי • כותרות העיתונים – כ' באייר ה’תשפ”ד

דיווח על סרטון

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture