היום 32 ימים לעומר

התחזקות בלימוד הירושלמי תחיש את ביאת המשיח

לקראת סיום המחזור העשירי בלימוד דף היומי בתלמוד הירושלמי כפי תקנת כ”ק האדמו”ר בעל הלב שמחה מגור זצ”ל. בכתבה מרתקת ומאלפת אנו מביאים את ההתייחסות המדהימה של כ”ק מרן האדמו”ר מליובאוויטש זי”ע  לתקנת לימוד הירושלמי, שבעצמו החל לערוך סיומים על מסכתות בירושלמי מאז תקנת הלב שמחה מגור,
 • *מחפש להשקיע בעתיד תורני מבטיח? התחקיר המלא שנחשף עכשיו עשוי להיות התשובה שלך.*

  תוכן מקודם

 • מרתק! הדרכים של מנהלי העמותות לגיוס הכספים

  תוכן מקודם

 • למה ביקש מרן הגר"מ שטרנבוך לתרום 200 ש"ח?

  תוכן מקודם

 • אתה אוהב לנהוג, נכון? אל תפספס הזדמנות להצעת עבודה מפתה

  תוכן מקודם

 • המודל החדש שמעיף את מגייסי הכספים

  תוכן מקודם

 • "הם חרדים שנראים בדיוק כמוך ויש להם השפעה מכרעת על הביטחון של כולנו, מי הם?

  תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

מאת: הרב שבתי ויינטראוב יו”ר מכון באהלי צדיקים

הרבי מליובאוויטש זצ”ל דרש לעשות את סיומי הירושלמי ברוב פאר והדר ובפרסום • המכתב שכתב האדמו”ר מליובאוויטש בחול המועד פסח לבעל ה”פני מנחם” בקשר לסיום הירושלמי • המכתב הנדיר והארוך לסיום המחזור הראשון, וכן משתתף באופן נדיר בשיחה על הירושלמי בקובץ על הירושלמי שיצא לכבוד הסיום הראשון.

התקנה שחוללה מהפכה בתורת ארץ ישראל

בחודש כסלו ה’תש”מ במהלך הכנסייה הגדולה השישית בירושלים הציע  כ”ק האדמו”ר מגור, רבי שמחה בונים אלתר זצ”ל בעל ה”לב שמחה” את התקנה הקדושה  ללמוד בכל יום  דף יומי בתלמוד הירושלמי. לימוד הירושלמי בדף היומי נמשך בערך כארבע וחצי שנים. כך שהסיום הראשון בירושלמי שהחל בט”ו בשבט תש”מ הסתיים המחזור הראשון בי”א אייר התדש”מ.

ההצעה התקבלה בהתלהבות גדולה בכל ריכוזי היהדות החרדית ובפרט בקרב גדולי החסידות שראו בזה עניין שמיימי עקב ההזנחה הגדולה ששררה בלימוד הירושלמי במהלך כל השנים, אולם היחס הבלתי רגיל והמדהים שהתייחס לכך כ”ק מרן אדמו”ר  מליובאוויטש כולל כאשר מאז התקנה הקדושה החל בעצמו לעשות סיומים והדרנים על מסכתות בתלמוד הירושלמי במהלך ההתוועדויות, המכתבים הנדירים שכתב הרבי ללומדי הירושלמי, הראו את גודל החיבה הגדולה של  האדמו”ר מליובאוויטש לתקנה הקדושה ללימוד הירושלמי תוך שמקשר זאת להחשת ביאת המשיח, כפי שנראה בהמשך. חשוב לציין שעד התקנה הקדושה של בעל הלב שמחה מגור, בעולם התורה והישיבות, התלמוד הירושלמי הייתה מונחת בקרן זווית ואין דורש לה, ואכן מאז התקנה הופיעו מאות ספרים על הירושלמי ותלמודי ירושלמי מפוענחים ומבוארים, וכל זאת בזכות מחולל התקנה הקדושה מרן הגה”ק בעל הלב שמחה זי”ע מגור. וכיום בס”ד רבים לומדים והוגים בתורת ארץ ישראל בשקידה ובהתמדה תוך כדי  הפירושים והספרים הרבים שהפכו את התלמוד הירושלמי בערב הגאולה השלימה שוב לתלמוד שאלפים רבים הוגים ולומדים אותה.

מעניין לעניין באותו עניין חשוב לציין כי במשך עשרות שנים לפני תקנת ה”לב שמחה” ללימוד הירושלמי  האדמו”ר מליובאוויטש עודד ודרבן מכונים תורניים שעסקו בתלמוד הירושלמי והדפסות הירושלמי כמו עם האחים שלזינגר והגאון הרב אברהם הרשברג זצ”ל  שהקים את מכון התלמוד הירושלמי ועוד חזון למועד לכתוב על כך.

***

“לימוד הירושלמי תמהר את חזון ישעיהו כי מציון תצא תורה”

את היחס המיוחד לתקנת הלימוד הירושלמי ראו כבר מיד עם תחילת התקנה כאשר מרן האדמו”ר מליובאוויטש ערך הדרנים על מסכתות בירושלמי במקביל למסכתות בתלמוד בבלי, בכך ניתן האות על גודל חשיבות התקנה של בעל ה”לב שמחה” מגור בעיני הרבי. אולם ההפתעה הגדולה הייתה לקראת חגיגת סיום סדר מועד בסדר לימוד הירושלמי בחודש תמוז תשמ”ב כאשר כ”ק מרן האדמו”ר מליובאוויטש כתב איגרת ברכה מיוחדת ל”כבוד המשתתפים בכנס לסיום סדר מועד בירושלמי.. בנועם קבלתי מכתב המבשר טוב ואין טוב אלא תורה ואין תורה כתורת ארץ ישראל”  בהמשך המכתב  בגאונות מדהימה מקשר את סיום מסכת מועד בירושלמי שמסתיים במסכת מועד קטן למסכת יבמות של סדר נשים לפי הירושלמי. ובסופו של המכתב הרבי מבטא בצורה נדירה ביותר על מעלת הירושלמי להחשת ביאת משיח צדקנו. “ויש לומר שעל פי מדתו של הקב”ה שהיא מידה כנגד מידה ושההתחזקות בלימוד הירושלמי תמהר קיום היעוד אשר חזה ישעיהו כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים“.. דומה שאין צורך להכביר במילים על סיום מדהים כזה של מכתב הקודש של האדמו”ר מליובאוויטש.

***

מבקש לעשות סיום ירושלמי בפרסום הכי גדול

שלשה חודשים לפני סיום התלמוד הירושלמי ביקר בחצרות קודשנו הגאון האדיר רבי פנחס מנחם אלתר זצ”ל שכיהן אז כראש ישיבת שפת אמת ולימים כ”ק אדמו”ר מגור בעל ה”פני מנחם” זי”ע. במהלך היחידות עם האדמו”ר מליובאוויטש מתייחס ישירות לעריכת סיומי הירושלמי בפרסום הכי גדול. היחידות התקיימה בי”ג אדר א’ תשד”מ

הרבי מליובאוויטש: כנראה, נתקבל הלימוד “דף יומי” בתלמוד ירושלמי.

הפני מנחם מגור: אכן, הדבר נתקבל ביותר.

הרבי מליובאוויטש: בקשר להמוזכר לעיל אודות לימוד תלמוד ירושלמי – היה טוב ונכון לערוך “סיומים” בפירסום גדול, מכיון שעל ידי זה  יתפרסם יותר כל הענין כולו.

הפני מנחם מגור: בתחילה עשו סיום על סדר אחד בפירסום גדול, אבל כעת מתכוננים לעריכת סיום על כל תלמוד ירושלמי.

הרבי מליובאוויטש: האם התקיימה גם סעודה לגמרה של תורה?

הפני מנחם מגור: כן, התקיימה גם סעודה. הסיום נערך על ידי הגאון מערלוי שליט”א, שאמר גם “הדרן”, ונכחו עוד כמה וכמה מגדולי התורה שאמרו “הדרנים” ודרשות כו’.

הרבי מליובאוויטש: בזמן האחרון בכלל אוהב העולם “פירסומת”… ובפרט ב”ארצות הברית”, ולכן, כאשר חסר בפירסום הדבר, הרי זה יוצר רושם שיש חסרון בדבר, ומכיון שכן הוא “מנהג המדינה”, ואמרו חז”ל  “אזלת לקרתא הלך בנימוסה” – הרי במדינה זו בודאי צריך להיות ה”סיום” בפירסום גדול.

הפני מנחם מגור: ישנם השואלים מדברי המדרש “הלוחות ראשונות על שניתנו בפומבי לפיכך שלטה בהן עין הרע ונשתברו, וכאן אמר לו הקב”ה אין לך יפה מן הצניעות”. אבל לאידך מצינו, שבדבר שבקדושה צריך להיות פירסום, וכיודע תשובת הרשב”א  מצוה לפרסם עושי מצוה.

הלב שמחה מגור זצ”ל מחולל התקנה של דף היומי ירושלמי

***

להשלים את המסכתות בירושלמי על ידי המשניות

הצעה נוספת שביקש מרן האדמו”ר מליובאוויטש באותה יחידות עם בעל ה”פני מנחם” זצ”ל ערב הסיום הראשון היה להשלים את המסכתות החסרות בתלמוד הירושלמי, על-ידי הוספת המשניות שאין עליהן גמרא וכן הרבי התייחס שהסיום של הירושלמי הוא בדבר לא טוב, ולכן כשיוסיפו את המשניות על המסכתות החסרים תהיה בכך השלמה למסכתות החסרים בירושלמי וגם סיום בעניין טוב.

האדמו”ר מליובאוויטש הסביר ל”פני מנחם” שכעת שבתלמוד הירושלמי נמצאים לקראת סיום המחזור הראשון קל להוסיף את המשניות: “בנוגע ללימוד “דף היומי” בתלמוד בבלי – כבר נהגו כן כמה וכמה  פעמים, יותר מג’ פעמים, ובכלל – בכגון דא מספיקה הקביעות דפעם אחת, מכיון שהדבר נעשה ברבים ובפירסום; אמנם, בנוגע ללימוד “דף היומי” בתלמוד ירושלמי, הנה מכיון שנמצאים ב”מחזור הראשון”, עוד לפני שנקבע המנהג בזה – יכולים לקבוע עתה את המנהג באופן שירצו, הן בנוגע להשלמת המשניות במסכתות שבחלקן אין גמרא, והן בנוגע להשלמת המשניות במסכתות שאין עליהם גמרא כלל, ואדרבה – על ידי זה יקבע מנהג זה לדורות!

***

אפשר לעשות סיום על מסכתות בירושלמי

נושא מרתק בפני עצמו שבדרך אגב עלה בשיחה המופלאה של האדמו”ר מליובאוויטש עם מרן הפני מנחם, בעקבות השאלה של הפני מנחם האם אפשר לערוך סיום על מסכתות בירושלמי כי רבים מהמסכתות אינם בשלימות, וגם כאן  הכריע האדמו”ר מליובאוויטש  שבטח יש לעשות סיומים על ירושלמי כמו הבבלי כולל בתשעת הימים.

הפני מנחם מגור: לגבי עריכת סיום מסכת בקשר ל”סעודת מצוה” (בתשעת הימים וכיו”ב) – ישנם המדייקים לעשות סיום על המסכתות דתלמוד בבלי בלבד, מכיון שכל המסכתות דתלמוד ירושלמי אינם בשלימותם לגמרי, שהרי ישנם כו”כ ענינים שנשארו בקושיא כו’, ולא הוגה וכו’, ובמילא – חוששים הם שסיום מסכת בירושלמי אינה באופן ד”שלים מסכתי'” .

הרבי מליובאוויטש: דבר זה הוא חידוש גדול אצלי – שהרי כמה וכמה אחרונים מקילים בנוגע לסיום, ועד אפילו – על אבות דר”ג, וישנם אחרונים שהגזימו ומקילים לעשות סיום אפילו על פרק אחד בלבד!

ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות מסכת שלימה – גם מסכתות קטנות, ובפרט אבות דר”נ – מסכת שיש בה ריבוי פרקים, ואם כן, לכאורה בטח יכולים לעשות סיום על מסכת בתלמוד ירושלמי! (היחידות המלאה שעסקה רובה ככולה בנוגע לתלמוד הירושלמי מודפסת בספר “שיח שרפי קודש” עמודים 113-134)

הרב מענטליק זצ”ל מביא את ברכת הרבי לסיום הירושלמי

***

“נמסר לנו מביתו של האדמו”ר שליט”א במיוחד להקובץ”

דבר נדיר ביותר שהתרחש לקראת מעמד הסיום הראשון.  האדמו”ר מליובאוויטש  מסר שיחה מיוחדת להדפסה בקובץ  שיצא לכבוד סיום הש”ס הירושלמי במסגרת לומדי דף היומי מחזור ראשון, שהתקיים ביום א’ לסדר בחוקותי, י”א אייר תשד”מ שהופיע מטעם מכון תלמוד ירושלמי בברוקלין נ.י. “אור ירושלמי” – קובץ חידושי תורה על תלמוד ירושלמי “בהשתתפות מרנן ורבנן רבותינו ובני הישיבות”.

במדור “רבותינו שבגולה” נדפסה שיחתו הקדושה של מרן האדמו”ר מליובאוויטש “בעניין הסיבה” לפי הירושלמי  (השיחה מודפסת בליקוטי שיחות חלק י”א בפרשת וארא)  ובה נכתב “נמסר לנו מביתו של האדמו”ר שליט”א במיוחד להקובץ”. באותו מדור נדפסו גם הערות לירושלמי מסכת פאה מפוסק הדור הגאון רבי משה פיינשטין, ומאמר מיוחד מאת כ”ק  האדמו”ר מקלויזנבורג.

***

הוראה להשתתף בסיום הירושלמי ומכתב מיוחד לבאי הכנס

ביום ראשון  י”א אייר ה’תדש”מ התקיימה בבורו פארק סיום המחזור הראשון. בהתאם להוראת המזכירות נסעו חלק גדול מאנ”ש והתמימים. האדמו”ר מליובאוויטש כיבד את סיום המחזור הראשון במכתב מיוחד ביותר ובו הדרן קצר על הירושלמי וקישר בו את סיום הירושלמי עם תחילתו. מי שכובד לקרוא את מכתב הקודש של האדמו”ר מליובאוויטש היה ראש הישיבה הרב מרדכי מענטליק זצ”ל.

מכתב הרבי זצ”ל לסיום הירושלמי איר תשד”מ

***

כנהוג לאחרונה נתעכב על השינויים בין הבבלי לירושלמי

כאמור מאז תקנת הלב שמחה מגור זצ”ל אודות תקנת הירושלמי בשנת תש”מ, החלו לראות שינוי מפתיע בעריכת ההדרנים שהאדמו”ר מליובאוויטש  עושה על סיומי מסכתות, תוך כדי שמקפיד מאז לערוך השוואה בשינויים בין התלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. וכפי שבעצמו אמר מספר פעמים בעיצומו של עריכת ההדרן.  ובכלל עשרות שיחות קודש מאותה תקופה עוסקים בהרחבה בענייני הירושלמי והבבלי.

כך למשל בהדרן המפורסם על סיום מסכת מגילה משיחת י”א ניסן תשמ”ג אמר האדמו”ר מליובאוויטש  אמר בתחילת ההדרן “וכנהוג לאחרונה בעריכת סיום מסכת – נתעכב על השינויים שבין הבבלי והירושלמי”

***

“לימוד הירושלמי הוא עניין שהזמן גרמא”

כך למשל כשהרבי ערך הדרן בהתוועדות ליארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מרת חנה נ”ע בו’ תשרי תשמ”ג  הרבי אף התבטא שלימוד ירושלמי כיום  זה עניין שהזמן גרמא “וכנהוג לאחרונה – להתעכב על השינויים שבין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, ובפרט שלימוד הירושלמי הוא עניין שהזמן גרמא כי בקרוב ממש יוצאים מ”בבל” כללות עניין הגלות ובאים ל”ירושלים”, בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו“.

גם בסיום מסכת סוטה, שערך הרבי בערב חג השבועות  תשמ”ב הרבי ערך סיום באופן נדיר  על מסכת סוטה בתלמוד הירושלמי!!!  והתמקד בהבדלי הגישה בין הבבלי לירושלמי בדרגת הענווה

****

מכתב הרבי זצ”ל לפני מנחם זצ”ל בחול המועד על סיום הירושלמי

עטור בתפילין רבינו תם שרוי בצום ולומד ירושלמי

לסיום הסקירה על דף היומי הירושלמי נביא סיפור מופלא שסיפר בא כוחו של רבותינו נשיאנו הרה”ח הרב עזריאל זעליג סלונים ז”ל עם הרבי לפני 95  שנה בשנת תרפ”ח. כשנודע לו בירושלים שכ”ק אדמו”ר מוהריי”צ זי”ע יצא מרוסיה בשנת תרפ”ח ועבר להתגורר בריגא – החליט לנסוע לרבי הריי”צ  לחג השבועות. הרב סלונים לא הצליח לקבל  אשרת כניסה ללטביה לאחר שלפי החוק בריגא של אותם הימים  היה צורך בדרישה מצד תושב המקום. עקב כך החליט הרב סלונים לנסוע לברלין ומשם להשיג אשרת כניסה.

כשהגיע לברלין נודע לו על אכסנייתו של הרבי, שהיה אז המיועד להיות חתן הרבי הריי”צ. הרב סלונים הכיר את הרבי   מביקוריו ביקטרינוסלב בשנת תר”פ. הרב סלונים לא השתהה ושם פעמיו לעבר האכסניה כדי להיפגש עם הרבי ולבקש  את עזרתו בהשגת אשרת הכניסה ללטביה כדי להספיק להגיע לרבי הריי”צ לחג השבועות. . כשהגיע בשעות אחר הצהריים לביתה של המשפחה שבה הרבי התאכסן, נאמר לו כי אורחם שרוי היום בצום, בציינם כי זו תופעה רגילה אצלו.

כשדפק הרב סלונים על דלת חדרו, הוא ראה את הרבי עטור תפילין דרבינו תם ולומד תלמוד ירושלמי. הרבי זכר אותו מיד ורמז לו לשבת, ולהמתין עד שיסיים את הלימוד. לאחר שחלץ את תפילין, קם ממקומו והושיט לו את ידו לברכת ‘שלום עליכם’ לבבית.

הרב סלונים סיפר לרבי את הסיבה לבואו, הרבי לא השתהה  ויצא עם הרב סלונים  לבית הדואר, משם הבריקו לרבי הריי”צ  בריגא בבקשה לשלוח דרישה על שם הרב סלונים. ואכן בתוך זמן לא רב הגיעה הדרישה . הרב סלונים סיפר כשהרבי יצא לרחוב עימו הוא חבש על ידיו כפפות מטעם שמירה על קדושה וטהרה. (מתוך הספר עבד מלך עמוד 123-4)

ונסיים באימרה  בשם רבי יוסף חיים זוננפלד ״ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה״  ״ציון במשפט תפדה״ (1076) – בגימטריה ״תלמוד ירושלמי״ (1076), ״ושביה בצדקה״ (524) – בגימטריה ״תלמוד בבלי״ (524), בקיום שני התלמודים בבלי וירושלמי תפדה ציון תיכף ומיד ממש.

הגה”ח רבי יעקב לנדא זצ”ל בסיום הירושלמי

כותב השורות, הסופר והמרצה הרב שבתי ויינטראוב, יו”ר מכון באהלי צדיקים הוציא לאור את סדרת הספרים הפופולרים על הקשרים של הרבי וגדולי ישראל: “שיח שרפי קודש” “בסוד שיח” ואגרות הרבי עם גדולי ישראל “מנחם משיב נפשי”, ב’ חלקים.


 

 

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

כתבות חדשות באתר

הזדמנות של פעם בחיים: כך תצטרף להייטק ביחידות העילית
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

תיעוד דרמטי מהרצועה: המחבלים ברחו מהטנק - וחוסלו מכטב"ם • צפו
בית הדין בהאג קבע כי יש להפסיק את הלחימה ברפיח מנסיבות 'הומניטריות'
סרטון הצצה לאירוע הגדול של מנהלי המוסדות והעמותות
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

סמוטריץ' מאשים: "צה"ל ומשרד הביטחון מסרבים בתוקף להפיק לקחים"
הלחימה של היחידה ללוחמה בטרור בסימטאות הצפופות של ג׳אבליא • צפו
בשורת השנה: "כיווצנו את לימוד כל שיטות הגיוס לשעות ספורות!"
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

תיעוד חקירת המחבל חשף פרטים שהמשפחה לא ידעה עדיין; דו"צ התנצל
אל תפיצו שמועות ברשת! כך גילה אבי החטוף על הרצח של בנו
נדיר: מה הוביל למכתב אחדות של גדולי הדור החסידי, הליטאי והספרדי?
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

הצהרת דובר צה"ל: כך נרצחו שלושת החטופים - שגופותיהם חולצו
מטה המשפחות: "לפתוח במו"מ"; פורום תקווה: "להפסיק לדבר; להכות את חמאס"

הכתבות המעניינות ביותר

רשב"י מציל את הדור מהרגשת בזיון • הרב אהרן רוט יו"ר ארגון 'והשיב לב אבות'
קרית גת: המשפיע מסר שיחת הכנה לקראת ל"ג בעומר
שיחת הכנה לל"ג בעומר • הגרב"צ גוטפרב שליט"א • צפו
פנינים לפרשת השבוע • הרב יוסף חיים אוהב ציון • צפו
ל"ג בעומר ב'חדשות JDN': שידורים חיים מכל מעמדי ההדלקות המרכזיים
לאור איסור העלייה למירון בשנה זו עקב המצב הבטחוני
טען עוד כתבות >

המיוחדים

WhatsApp-Image-2021-05-20-at-13.27.36-724x483-1-1-1
ההתרסקות של ראיסי ודליפה סודית • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
WhatsApp Image 2024-05-22 at 12.56
עובד במשרד רה"מ בשגרה; מג"ד במלחמה: "רואים אותנו רצים? רוצו לכיוון הנגדי"
WhatsApp-Image-2023-05-11-at-18.25.59-1024x683
קיפקעס | הצ'ולנט של החסידים לחיילים, הנס במונסי והתפילות במירון
25013
לא רק איברהים ראיסי: אלו הנשיאים וראשי הממשלות שנהרגו בהתרסקות מטוס

חדש באתר

 אהרן רוט
רשב"י מציל את הדור מהרגשת בזיון • הרב אהרן רוט יו"ר ארגון 'והשיב לב אבות'
 אלימלך בידרמן קרית גת שיחה לג בעומר (13)
קרית גת: המשפיע מסר שיחת הכנה לקראת ל"ג בעומר
 גוטפרב בן ציון
שיחת הכנה לל"ג בעומר • הגרב"צ גוטפרב שליט"א • צפו
 מסך 2024-05-23 213546
תיעוד דרמטי מהרצועה: המחבלים ברחו מהטנק - וחוסלו מכטב"ם • צפו

גלריות

 אלימלך בידרמן קרית גת שיחה לג בעומר (13)
קרית גת: המשפיע מסר שיחת הכנה לקראת ל"ג בעומר
MERON
גלרייה של געגועים: 60 תמונות מאתרא קדישא מירון - ללא קהל הרבבות
.
המכת"זית ניסתה לפנות את המפגינים שחסמו את הרכבת הקלה | תיעוד
resized_D85_6143
טיש לכבוד פסח שני בחצה"ק פרמישלאן

עיתוני היום

F090331NS01-1024x683
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שִׁשִּׁי • כותרות העיתונים – ט"ז באייר ה’תשפ”ד

דיווח על סרטון

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture