אגרות

יותר זול להתגרש: יבוטלו אגרות על פעולות בבתי הדין

וועדת חוק ומשפט של הכנסת דנה בבקשה לבטל את האגרות הנגבות על שורה ארוכה של פעולות מאת הנזקקים לשירותים המשרדיים בבתי הדין, ביניהן: עיון בתיק, קבלת העתקים ועוד > כל הפרטים בפנים