הילולת בעל דברי שלמה מבאבוב זצ"ל בחצר הקודש באבוב

כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א ערך את שולחנו הטהור לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע, השולה"ט נערך בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בב"פ, בשולה"ט נשא האדמו"ר מדברות קודשו משך שעה ארוכה בעניני הזמן ומתורתו של בעל ההילולא זי"ע • למחרת ניגש כ"ק האדמו"ר שליט"א לעמוד לתפילת שחריתולאחריה ערך 'לחיים' לרגל ההילולא, בהמשך היום עלה להתפלל בציונו הק' יחד עם קהל החסידים שם העתיר משך שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו