דף היומי

אומן-ראש השנה! • הכיפה הברסלבית הגיעה לצאנז

‘ועד קביעת עיתים לתורה’ של חסידות צאנז יצא בקמפיין מקורי לעידוד ההצטרפות למסגרות הלימוד של הדף היומי במסכת ראש השנה • עם תחילת הלימוד, קוראות המודעות ומעוררות לעלות בהר ה'! וליטול כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא

המוני בית ישראל יחלו מחר בלימוד הדף היומי במחזור הי"ג

לאור חיזוקם ועידודם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א להתחזק ולהצטרף לקביעת עיתים לתורה בלימוד הדף היומי - רבבות בית ישראל יצטרפו בנוסף ללימוד ההלכה והמשנה היומית מסדרי זרעים וטהרות שאין עליהם תלמוד בבלי, כתקנת גדולי ישראל זיע"א ויבדלחט"א

אזרחים חילוניים: "גם אנחנו רוצים דף יומי!" • דף יומי לא רק לדתיים

עשרות שעות אולפן הושקעו ב'יום סיום הש"ס' ב'הידברות' • המטרה: לצרף אלפי לומדים חדשים , גם הרחוקים משמירת תורה ומצוות, ללימוד הדף היומי • מוקד מיוחד הוקם על מנת לנתב את הפונים לשיעורים מותאמים • שידורים יועברו היישר ממעמדות סיום הש"ס ברחבי העולם • וגם: מהשבוע, שיעור דף יומי ראשון, בכל סלון בארץ

ויעשו כולם 'אגודה' אחת: סיום הש"ס המרכזי – בירושלים

נמשכת ההיערכות כמסורת השנים לקראת המעמד המרכזי לציון סיום הש"ס העולמי * ועדת הכספים בעירית ירושלים אישרה תקציב מיוחד ע"ס 1.3 מיליון ש"ח, למימון חגיגת סיום הש"ס * חברי הוועדה המארגנת: "אישור התקציב הינו חלק מההיערכות הנרחבת לקראת סיום הש"ס, ובסימן כי מציון תצא תורה".