האדמו"ר מזידיטשוב שיקאגו

שמחת שבע ברכות בחצרות ויז'ניץ – תולדות אהרן – מעליץ

שמחת השבע ברכות לנישואי נכד כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי משה קאהן שליט"א אב"ד תולדות אהרן לונדון, חתן כ"ק אדמו"ר ממעליץ שליט"א • הכלה בת הרה"צ רבי חיים מאיר ארנסטר שליט"א אב"ד "ישועות משה" ויז'ניץ מנשסטר בן הגה"צ ראש ישיבת ויז'ניץ שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר מזידיטשויב שיקגו שליט"א • צילום: שוקי לרר

ביקש לישב בשלווה • האדמו"ר מזידיטשוב שיקאגו במנוחה

לרגל ימי בין הזמנים, יצא האדמו"ר מזידיטשוב שיקאגו, לנוח מעמל כל השנה, ולאגור כוחות לקראת חודש הרחמים והסליחות הבעל"ט • האדמו"ר יצא לטיול רגלי יחד עם מקורביו, למען שמירת הבריאות • צילום: JDN