תיעוד נדיר: הגה"ק מצאנז קלויזענבורג זי״ע באמירת הושענות • צפו

דברי מליצה ישרה ולימוד זכות על בני אל חי בעת אמירת הושענות היוצאים בקדושה ובטהרה ובהשתפכות הנפש הגה"ק, סניגורן של ישראל מרן מצאנז קלויזענבורג זי״ע העומד ומהפך בזכותן של ישראל כמלאך מיכאל לפני כסא הכבוד


התרגשות בעולם החסידות: תיעוד נדיר של בעל ה'שפע חיים' מגיע לישראל • צפו

תיעוד ווידאו נדיר שמפרסם ארכיון המדינה גורם להתרגשות גדולה בעולם החסידות ובריכוזי חסידות צאנז: בתיעוד נראה כיצד כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויעזנבורג זיע"א מגיע להשתקע בישראל בשנת תש"כ לאחר שאיבד את משפחתו בשואה, בתיעוד נראה כיצד אלפים מקבלים את פניו בהתרגשות


הקשר השמיימי בין האדמו"רים מקלויזענבורג וליובאוויטש זצ"ל • מיוחד ליום ההילולא

מה הרבי ענה כאשר כ"ק מרן האדמו"ר מקלוזינבורג התעניין בשלומו, מתי הרבי ליובאוויטש הזכיר את שם אמו ומדוע? • איך הגיב הרבי על שיעורי ה"חומש רש"י" המפורסמים של האדמו"ר מקלוזינבורג, וממי דרש הרבי לתבוע מהרבי מקלזוינבורג לדבר? • לרגל יום ההילולא ה-26 שחל בט' בתמוז שביבי אור וסיפורים מדהימים על הקשר השמיימי בין כ"ק מרן האדמו"ר ליובאוויטש לכ"ק האדמו"ר מקלוזיבורג


משמעות חדשה בימים אלו: דרשת הסליחות של האדמו"ר מצאנז קלויזענבורג זי"ע

מתאימים מאד לתקופתנו הקשה הזאת: מרן הגה"ק מצאנז קלויזענבורג זי"ע דיבורים נפלאים ומרגשים שנאמרו בתוך דרשת יום א' סליחות תשכ"ח עומד ומתדיין כלפי שמים, וטוען להקב"ה שכלל ישראל איננו יכול לשוב בתשובה בעוד הם שרויים בצרתם וסבוכים במצוקתם, ורק כאשר אבינו אב הרחמן יחלצנו ממיצר וישפיע לנו כל טוב ויגאלנו בגאולת עולם נוכל לשוב בתשובה שלימה לפניו


מיוחד: הושענא רבה אצל סניגורן של ישראל הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זי"ע

דברי מליצה ישרה ולימוד זכות על בני אל חי בעת אמירת הושענות היוצאים בקדושה ובטהרה ובהשתפכות הנפש מפי רבינו הגה"ק, סניגורן של ישראל מרן מצאנז קלויזענבורג זי״ע העומד ומהפך בזכותן של ישראל כמלאך מיכאל לפני כסא הכבוד


ההילולה בצאנז קלויזענבורג: המונים בטיש בבורו פארק • תיעוד

צפו בתיעוד: אלפי חסידי השתתפו בטיש ההילולה של הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זי"ע אצל בנו מ"מ כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז קלויזענבורג שליט"א שנערך במרכז החסידות בבורו פארק • האחים לענטשעווסקי היו שם ותיעדו


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו