האדמו"ר מקאפיטשניץ – ב"פ

אַתָּה בְחַרְתָּנוּ • האדמו"ר מקאפיטשניץ ב"פ בעריכת שולחנו לכבוד הרגל

כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ ב"פ שליט"א ערך את שולחנו ביום א' דחוה"מ לרגל הילולת אביו האדמו"ר רבי משה מרדכי זי"ע, בהשתתפות קהל רב ע"פ בקשת האדמו"ר נאם הגאון החסיד הישיש רבי אליהו שמואל הפטלר שליט"א אבד"ק דיקלא באיבט סייד נ.י. וזקן חסידי רוזין-קאפיטשניץ, שהיה ממקורבי בעל ההילולא, ודיבר על החסדים והאהבת ישראל המופלא של האדמו"ר זי"ע, לאחר מכן נאם הרב הצדיק המפורסם רבי אברהם יהושע העשיל שליט"א אחיו של כ"ק האדמו"ר שליט"א, לאחמ"כ ערך האדמו"ר סיום הש"ס לעילוי נשמתו הטהורה של אביו האדמו"ר הרה"ק זיע"א

שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקאפיטשיניץ בורו פארק

ברית לנכד כ"ק האדמו"ר מקאפיטשיניץ ב"פ שליט"א ונכד הגר"י האראוויץ שליט"א ר"י בית מאיר ורב דקהל זרע קודש, שהתקיימהם השבוע בבית מדרש קאפיטשיניץ בברא פרק בסנדקאות כובד הסב כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום: JDN

האדמו"ר מבאיאן בביקור בבית האדמו"ר מקאפיטשניץ – ב"פ

כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א השוהה בארה"ב ביקר בבית ש"ב כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ -ב"פ שליט"א, בשיח קודש שוחחו בדברי תורה ואגדה ובעובדות מרבוה"ק, כמו"כ שתו לחיים, ובירכו זה את זה, ונפרדו לשלום