הגר"א גרבוז

גלריה • העצרת המרכזית לרפואת מרן ראש הישיבה שליט"א בישיבתו ארחות תורה

אמש נערכה עצרת מרכזית לרפואת רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א בישיבתו ארחות תורה, דברי התעוררות בחובת השעה נשא ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין שליט"א. לפני העמוד באמירת פרקי תהילים ושמע קולינו עלה רה"י הגרב"ד דיסקין, בעצרת השתתפו רה"י הגר"א גרבוז, ראשי ורבני הישיבה שליט"א, הגרמ"ב זילברברג מרא דאתרא שיכון ה', הגר"מ בן שלמה ר"י תורת חסד, מאות בני הישיבה הקד' ותושבי העיר.

פוניבז': מאות בסיום מסכת בבית מרן הגראי"ל שטיינמן

הערב התקיים במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מעמד הסיום על מסכת הוריות שנלמד בכולל פוניבז' בשיעורו של הגר"א גרבוז. במעמד השתתפו מאות מאברכי הכולל וכן מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין. במעמד המיוחד של הסיום בבית מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן השתתפו מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין, נשיא ישיבת פוניבז הגר"א כהנמן ומגיד השיעור הגר"א גרבוז. מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן נשא דברים במעמד. מרן שליט"א דיבר על העניין שעושים סיום וביאר המילים "ונהיה כולנו יודעי שמך". בתחילת דבריו בירך את משתתפי המעמד ואת אברכי הכולל. מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין בירך את משתתפי המעמד שיזכו שכל הברכות שבירך מרן שליט"א יתקיימו • צילום: שוקי לרר

פונויבז': סיום מסכת של הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א

במעמד סיום מסכת עירובין הנלמד בשיעור קבוע לאחר סדר ב' בכולל פוניבז' ע"י הגאון רבי איתמר גרבוז, השתתפו מאות אברכים ובראשם מרן ר"י פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, וחתנו ר"י אורחות תורה הגר"א גרבוז • צילום: שוקי לרר

בכולל פוניבז' סיימו מסכת • הגראי"ל שטיינמן הגיע להשתתף

בהיכל כולל פוניבז' נערך סיום מסכת במסגרת השיעור היומי לאברכים בעיון הנאמר ע"י הגאון רבי איתמר גרבוז ר"י ארחות תורה בהשתתפות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ומרן הגרי"ג אדלשטיין והגר"א כהנמן נשיא ישיבת פוניבז' | גלריה