כַּפֹּת תְּמָרִים • הגרב"ד פוברסקי בבחירת לולב לחג הסוכות

למעונו של מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א הועלתה כמות נכבדה של תוצרת מובחרת של לולבים לקראת חג הסוכות • מרן שליט"א ישב משך שעה ארוכה ועבר כדי לבחור לולב נאה ומהודר לחג הקרב ובא • זֶה אֵ-לִי וְאַנְוֵהוּ • צילום: שוקי לרר


עִנְבֵי הַגֶּפֶן בְּעִנְבֵי הַגֶּפֶן • שמחת בית בריסק – פוניבז'

שמחת נישואי נכדת הגרמ"ד סולובייצ'יק ר"י בריסק, בת לבנו הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק שליט"א, חתן הגרב"ד פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' עב"ג נין הגאון רבי אליקים שלזינגר שליט"א ר"י הרמה בלונדון זקן ראשי הישיבות באירופה • השמחה נערכה בחצר תלמוד תורה חוות דעת בירושלים • צילום: שוקי לרר