מציון תצא תורה: התרגשות בהופעה חלק חמישי בסדרת ספרי היכל הוראה של הגר"מ בראנסדורפר

התרגשות גדולה בעולם ההוראה וההלכה עם הופעתו לאור של חלק חמישי בסדרת ספרי היכל הוראה של גאב"ד היכל הוראה מגדולי פוסקי דורנו הגאון הרב משה ברנדסדורפר שליט"א שבו אוצר פסקים והוראות בד' חלקי שו"ע שעלו על שולחן מלכים בבי מדרשא היכל הוראה,


וּלְקַחְתֶּם לָכֶם: גאב"ד היכל הוראה בבדיקת ד' מינים • גלריה

הגר"מ ברנסדורפר שליט"א גאב"ד היכל הוראה ביקר באתרוגי כפר חב"ד שם ערך בדיקה בענין ערלה של שתילים המצויינים לשנת ע"ח ובנושא נפילת הפיטום בתחילת גידולם עם המומחה הנודע מכפר חב"ד הרב גורליק. בהמשך בדק גם לולבים והדסים


גלריה: דיון הלכתי סבוך בחדר הלימוד של מרן שר התורה

הגר"מ ברנדסדורפר רב 'היכל הוראה' ביקר השבוע במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי ודן עמו בסוגיית בעל חיים שנולד עם שני ראשים. מרן הגר"ח הפתיע והוציא מהארון גמרא שהודבקה בה תמונה של בעל חי עם שני ראשים ותמונה של תאומים סיאמים