הרב בן ציון מוצפי

הרב מוצפי נגד הנוסעים לקבר אהרן הכהן: מעשה בלתי אחראי

הגאון הרב בן ציון מוצפי נשאל על הנוסעים לירדן, שהסתבכו שם עם השלטונות, וסיפר: "ושאלו אותי בתחילת שבוע שעבר ומנעתי רבים מלצאת לשם כי הוא סכנה, והמארגנים נהגו בבלי דעת והשם ירחם עליהם"