הרב ברוך רוזנבלום

המגיד הנודע זעק: "אם ח"ו יהיה להם רוב, יהיה חילול ה' נורא"

בדרשה שנשא המגיד הנודע הרב ברוך רוזנבלום תקף את המצב השורר בארה''ק ואמר כי מעולם לא היה מצב כזה שכל נושא הבחירות מסתובב סביב נושאי הדת בארה''ק. דבר זה צריך להפחיד כל אחד ששומע את הדברים, שהרי העולם נידון אחר רובו"