תשובה לחידה השבועית  "היגואר הפגום" • והזוכה השבועי!

מדובר באופן שהמוכר אמר ללוקח לפני המכירה שיש ברכב 10 פגמים ופירט לו איזה פגמים יש ברכב, והלוקח הסכים לקנותו עם הפגמים, ולכן אם יש ברכב כל ה-10 פגמים המקח קיים ואין כאן "מקח טעות", משא"כ אם יש ברכב רק "פגם אחד" המקח מבוטל, כיון שהלוקח יכול לטעון הלכתי לבדוק אם קיימים פגמים האלו ברכב […]