הרב דוד צבי הלברשטאם

אלעד: האדמו"ר מסטראפקוב שבת לראשונה בעיר

שבת שבת לראשונה כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א בעיר אלעד לרגל שמחת נישואי נכדתו הכלה בת לבנו הרה"צ רבי דוד צבי הלברשטאם שליט"א רב בית המדרש סטראפקוב במאה שערים וח...

שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מסטראפקוב עם בן הגרי"ש לייזער מרבני העיר אלעד

שמחת האירוסין לנכדת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א בת לבנו הגה"צ רבי דוד צבי הלברשטאם שליט"א חתן מרן הקנה בושם זצ"ל, עם בן הגה"צ רבי יעקב שאול לייזער שליט"א רב שכונת תפארת שלמה ודומ"צ קהילת צאנז אלעד ונכד הגה"צ רבי מנחם מנדל טוביאס שליט"א רב ואב"ד דרכי שמואל בני ברק • צילום: ברוך אוביץ

שבת עליה לתורה לנכד האדמו"ר מסטראפקוב

שבת עליה לתורה לנכד כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א החתן הרב יחזקאל שרגא הי"ו בן לבנו הרה"צ רבי דוד צבי הלברשטאם שליט"א רב דביהמ"ד סטראפקוב במאה שערים עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי יקותיאל יצחק בראך שליט"א בן כ"ק הגה"צ אב"ד נאנאש שליט"א • צילום: הר"ר יודא מאיר שוורצבורד 

בכולל מנחת מאיר סיימו הלכות שבת ומסכת ביצה

בכולל מנחת מאיר ע"ש הגה"צ רבי מאיר ברנדסדופר זצוק"ל שבראשות חתנו הרה"ג ר' דוד צבי הלברשטאם שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, נערך מעמד סיום לימוד הלכות שבת וסיום מסכת ביצה | צפו בגלריה