ירושלים: הגר”ש מילר אב”ד טורונטו בביקור אצל הגאב"ד

צפו בגלריית תמונות: הגאון ר’ שלמה מילר שלייט"א אב”ד טורונטו השוהה בארה"ק, ביקר במעונו של כ"ק מרן גאב”ד ירושלים הגרי”ט ווייס שליט”א ובמעונו של חבר בד”ץ העדה החרדית הגאון רבי חיים אורי פריינד שליט”א במהלך הביקורים התפלפלו הגאונים בדברי תורה ובענייני השעה • צילום: JDN


אירוסין בחצרות ערלוי ונדבורנא באניא

קהל רב השתתף בשמחת האירוסין שנחוגה לנינת כ"ק אדמו"ר מערלוי שליט"א נכדה לבנו הגה"צ רבי יעקב סופר שליט"א רב קהילת ערלוי בביתר ונכדת כ"ק אדמו"ר מנדבורנה באניא עם החתן נכד הגה"צ רבי חיים צבי שפירא שליט"א ר"י בעלזא בבני ברק והגה"צ רבי חיים אורי פריינד שליט"א חבר הבד"ץ | גלריה


חברי ביד"צ אהבת שלום בחנו את אברכי מכון להוראה – גלריה

מצוייני האברכים בכולל 'מכון להוראה' ממונסי הגיעו בראשות ראש הכולל הגאון רבי יחיאל טויבער להבחן על חלק חושן משפט בפני רבני בד"צ אהבת שלום בירושלים, הרבנים הגאונים: הרב נפתלי נוסבוים ר"י חיי משה, הרב נתן קופשיץ רב העיר בית שמש, והרב חיים אורי פריינד מרבני העדה החרדית – גלריה