הרב יוסף יצחק פריימן

הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ח' • צפו
16 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ח' - מניית הבהמות
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ז' • צפו
15 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ז' - הפרשת מעשר בהמה
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ו' • צפו
14 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ו' - מצוות מעשר בהמה
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ה' • צפו
13 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ה' - ספק בכור, איסור סחורה
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ד' • צפו
12 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ד' - פטור וחיוב בהמה בבכורה
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ג' • צפו
11 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ג' - היתר בכור
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ב' • צפו
10 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ב' - מום בבכור
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק א' • צפו
09 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק א' - מצות בכור בהמה
הרמב"ם היומי • הלכות חגיגה פרק ג' • צפו
08 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות חגיגה פרק ג' - מצוות הקהל
הרמב"ם היומי • הלכות חגיגה פרק ב' • צפו
07 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות חגיגה פרק ב' - דיני הקרבנות
הרמב"ם היומי • הלכות חגיגה פרק א' • צפו
06 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות חגיגה פרק א' - ראייה חגיגה ושמחה
הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק י' • צפו
05 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק י' - האיסור לשבור עצם, הנותר, חגיגת ארבעה עשר
הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ט' • צפו
04 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ט' - החבורה ואוכלי הפסח
הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ח' • צפו
03 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ח' - אכילת בשר הפסח
הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ז' • צפו
02 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ז' - טומאה הדחויה בציבור
הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ו' • צפו
01 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ו' - הטמא הנדחה
הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ד' • צפו
30 דצמבר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ד' - פסולי הפסח
הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ג' • צפו
29 דצמבר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות קרבן פסח פרק ג' - בעיות בהימנות

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו