הרב יוסף יצחק פריימן

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק י' • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק י' – טומאה וצרעת בנזירות

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק ט' • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק ט' – מעות וקרבנות הנזיר, ספק טומאה

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק ז' • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק ז' – הטומאות הסותרות, היתר לצורך מצוה

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק ד' • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק ד' – תחילת הנזירות וסיומה

זכרון יעקב: מרכז חדש לנוער נחנך בעיר

בעיר זכרון יעקב חנכו את המרכז החדש לנוער שינוהל על ידי הרב ישראל ושייני שחר – שליחי חב"ד לנוער בעירו של הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו השליח הראשי בזכרון יעקב.

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק א' • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נזירות פרק א' – מצות הנזירות וקבלתה

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נדרים פרק י"ג • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נדרים פרק י"ג – אופני ההפרה והקיום, ההנהגה הראויה בנדרים

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נדרים פרק י"א • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נדרים פרק י"א – נדרי קטנים, הפרת נדרים

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נדרים פרק י' • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נדרים פרק י' – נדרים התלויים בזמן

הרמב

הרמב"ם היומי • הלכות נדרים פרק ט' • צפו

הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו יו"ר ארגון 'כל התורה – לכל יהודי' מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות נדרים פרק ט' – סיבת הנדר וכוונת הנדר

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן