הרב יעקב גרינוולד

בן חמש למקרא • חומש סעודה בת"ת בעלזא חיפה

מעמד מרומם של "חומש סעודה" בתלמוד תורה בעלזא חיפה | התרגשות אפפה את התלמידים בעת ריקוד המרומם עם הגאונים הצדיקים רבי יעקב גרינוולד רבי מאיר דוב רכניצר ורבי זושא לוריא

כי מבעלזא תצא תורה: הרה"צ מבעלזא יצא עם התומכים לעיירה

כמאתיים מתומכי מוסדות בעלזא בארץ הקודש יצאו בראשות הרה"צ שליט"א לפקוד את ציונו של המהרי"ד זיע"א לרגל ההילולא וגם השתתפו בוועידה היסטורית