הרב יעקב יוסף ווייס

גלריה • מעמד חנוכת הבית לבנין ישיבת 'כוכבי אור' במאנסי ארה"ב

ביום חמישי פרשת שלח התקיים מעמד חנוכת הבית לבנין החדש של ישיבת 'כוכבי אור' במאנסי – ארה"ב. יחד עם סיום מסכת ברכות שנלמד בישיבה, הבנין החדש נמצא ברחוב  11 פארשעי בעיר מאנסי • צילום: יושע פרידמאן - ברסלב גלובל