הרב יפת טיירי

לקיים בנו חכמי ישראל • הגאון רבי יפת טיירי מזקני רבני תימן

הציבור נקרא להרבות בתפילות ובתחנונים להתחזק בלימוד התורה בשבת הקרובה פרשת לך לך עבור הגאון הגדול רבי יפת ב"ר יחיא טיירי שליט"א מגדולי וחשובי רבני תימן בדור האחרון ראש ישיבת נחלת יהודה ורב ומו"ץ קהילת המבי"ט רמת השרון • והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

י"א חודשים לפטירתו: עצרת מספר לגר"י אדלשטיין זצוק"ל • גלריה

במלאת י"א חודש ליום המר והנמהר בהסתלקותו של ליבם של ישראל מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל התאספו אתמול רבים מתושבי המקום ללמוד במשנתו הטהורה בבית הכנסת מורשת אבות בהשתתפות רבנים ואישי ציבור