הרב יצחק קורלנסקי

קוֹל רִנָּה • אירוסי נין הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל ונכדת הגר"פ שרייבר זצ"ל

שמחת האירוסין לבן הגאון רבי יצחק קורלנסקי ראש רשת כוללי טהרות נין הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל עם בת הרב עוזיאל שרייבר ראש ישיבת עטרת שלמה לצעירים נכדת הגאון רבי פנחס שרייבר זצ"ל - צילום: שוקי לרר