הרב ישראל חכם צבי הלברשטאם

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק – לעלוב ניקלשבורג

צפו בגלריה משמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מלייפניק שליט"א ונין לכ"ק האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א בן להרה"צ רבי ישראל חכם צבי הלברשטאם שליט"א • צילום: JDN