סעודת הילולא ועליה לציון הרה"ק רבי נתן דוד רבינוביץ מפארציווא

במוצאי שבת פרשת בא אור לז' שבט, בעת יומא דהילולא קדישא של אור האורות מרן ההרה"ק מפרציווא זצלה"ה, התכנסו ובאו חסידי ביאלא בבית החסידים ברחוב יהושע בבני ברק, למלווה דמלכה וסעודת מצווה לזכרו הטהור, אשר השנה מלאו צדי"ק שנים, מאז עלותו לגנזי מרומים ביום ז' שבט שנת תר"צ.


הִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר • שמחת הברית בחצרות ביאלא רמת אהרן – מאקאווא – דז'יקוב ויז'ניץ

בביהמ"ד ביאלא בשכונת רמת אהרן נערה שמחת הברית לנכד האדמו"ר שליט"א שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר שליט"א בן לבנו הרב מאיר רבינוביץ שליט"א חתן הרה"צ ישראל לעמבערגער שליט"א בן כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ שליט"א • צילום: שוקי לרר