הרב מנחם מענדל וילהלם

נכנס בן אצל אביו: ה'תניא' הודפס בציון אבי אדמו"ר הזקן

ביום שני ח' תשרי, יום ההילולא של הרה"ק רבי ברוך נ"ע, אביו של כ"ק אדמו"ר הזקן, הודפס ספר התניא באוהל ציונו בעיר סעליש (וינוגרדובה) בהרי הקרפטים שבאוקראינה • מהדורת התניא המיוחדת הודפסה ע"י צאצאיו, שליח הרבי ורב העיר אוז'גורוד ומחוז הקרפטים, הרה"ג ר' מנחם מענדל וילהלם, והנדיבים הנכבדים, הרב יוסף משה ורעייתו מרת אילה זאיאנץ • השתתפו וסייעו להדפסה: התמימים האחים גרשון צבי ומנחם מענדל פלדמן, הת' דובי קוביצ'ק והת' מנחם מענדל ריינהולד.

האדמו"ר מאונגוואר במסע הקודש לעיר אונגוואר • גלריה

כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א עשה את מסעו ממקום מושבו בבארא פארק שבארה"ב לעיר אונגוואר שבאוקראיינה. האדמו"ר שליט"א סייר באונגוואר העיר שבהיותה על תילה היתה עיר ואם בישראל.