הרב פנחס נפתלי ענגלענדער

וְצִוָּנוּ עַל הַמִּילָה • שמחת הברית לנכד הגרמ"י דושינסקיא

קהל רב השתתף בשמחת הברית לנכד הגה"צ רבי מרדכי יודא דושינסקיא שליט"א רב דקהל מהרי"ץ דושינסקיא בי"ש בן לחתנו הרב משה יהושע ענגלענדר בהרה"ח ר׳ פנחס נפתלי ענגלענדר שליט"א - צילום שלומי טריכטר