מרגש: הנוצרי שלא היה נוצרי ומת בדרך לבית הכנסת

הרב שמואל גליצנשטיין, שליח חב"ד בבודפסט, בסיפור מדהים על היהודי ניצול השואה שחי כנוצרי בעקבות מה שראו עיניו באושוויץ, ומת לאחר שהביע הסכמה להגיע לבית הכנסת במקום ללכת לכנסיה • הנשמה הטהורה שלו שהייתה חבויה במשך שבעים שנה שבה להאיר זמן קצר מותו