הרמב"ם היומי

הרמב"ם היומי • הלכות איסורי מזבח פרק א' • צפו
20 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות איסורי מזבח פרק א' - איסור בעל מום
הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ט' • צפו
19 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ט' - זרים ועובדי עבודה זרה
הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ח' • צפו
18 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ח' - המומים המיוחדים באדם
הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ז' • צפו
17 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ז' - מומי האדם והבהמה ורגליים
הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ה' • צפו
15 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ה' - קידוש ידיים ורגליים
הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ד' • צפו
14 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ד' - עבודה במקדש בטומאה
הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ג' • צפו
13 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ג' - שילוח טמאים
הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ב' • צפו
12 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות ביאת המקדש פרק ב' - כניסה שלא בשעת העבודה, דין אונן
הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק י' • צפו
10 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק י' - לבישת בגדי כהונה, אורים ותומים
הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ט' • צפו
09 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ט' - בגדי כהן גדול
הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ז' • צפו
07 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ז' - הממונים במקדש
הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ו' • צפו
06 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ו' - המעמדות
הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ה' • צפו
05 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ה' - הכהן הגדול
הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ד' • צפו
04 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ד' - הכהנים
הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ג' • צפו
03 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק ג' - הלוויים ועבודתם
הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק א' • צפו
01 אוקטובר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות כלי המקדש פרק א' - שמן המשחה וקדושת כלי השרת
הרמב"ם היומי • הלכות בית הבחירה פרק ח' • צפו
30 ספטמבר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בית הבחירה פרק ח' - שמירת המקדש
הרמב"ם היומי • הלכות בית הבחירה פרק ה' • צפו
26 ספטמבר 2021
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בית הבחירה פרק ה' - הר הבית והעזרות

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו