ההכנות נמשכות: יו"ר ועדת הבחירות ניפגש עם מ"מ המפכ"ל לקראת הבחירות

השופט ניל הנדל הדגיש במהלך הפגישה עם מ"מ המפכ"ל כי "יש צורך לשמור על הערך העליון של הבחירות, שהוא טוהר הבחירות, הן במישור המניעתי והן במישור המעשי". והסיף כי "יש צורך לפעול במהירות למיצוי הדין בנוגע לעבירות הפוגעות בטוהר הבחירות"