ישיבת מנחת יצחק

הֲדַרַן עַלָךְ • סיום הש"ס בישיבת 'מנחת יצחק' לרגל הילולת גאב"ד ירושלים הגרי"י וייס זצ"ל

בהיכל ישיבת 'מנחת יצחק' דושינסקיא בבני ברק נערך מעמד חלוקת תעודת, סיום הש"ס וששה סדרי משנה לטובת נשמתו של כ"ק גאב"ד ירושלים הגה"ק בעל ה'מנחת יצחק' זי"ע • המעמד נערך בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א ובהשתתפות אדמו"רים ורבנים רבים. ובהשתתפות בנו היחיד של מרא דארעא קדישא כ"ק מרן גאב"ד ירושלים זצוק"ל ה"ה הרה"ג רבי ישכר דב וייס שליט"א • צילום: אברמי ברגר

סיום הש"ס וששה סדרי משנה בישיבת דושינסקיא • לזכרו של גאב"ד ירושלים בעל ה'מנחת יצחק' זי"ע

השבוע (ראשון) התקיים בהיכל ישיבת 'מנחת יצחק' דושינסקיא בבני ברק מעמד חלוקת תעודת, סיום הש"ס וששה סדרי משנה לטובת נשמתו של גאב"ד ירושלים הגה"ק בעל ה'מנחת יצחק' זי"ע, לרגל יומא דהילולא שחל ביום שישי בשבוע שעבר, המעמד נערך בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א ובהשתתפות אדמו"רים ורבנים רבים. בסיום הש"ס נתכבד בנו היחיד של מרא דארעא קדישא כ"ק מרן גאב"ד ירושלים זצוק"ל ה"ה הרה"ג רבי ישכר דב וייס שליט"א • צילום: שוקי לרר

בחורי ישיבת מנחת יצחק סיימו את הש"ס לכבוד בעל ההילולא – גלריה

ביום ההילולא של הרה''ק בעך המנחת יצחק זיע''א נעערך בהיכל ישיבת מנחת יצחק בב''ב מעמדד חלוקת פרסים לתלמידי הישיבה בהשתתפות אדמורי''ם ורבנים ובראשות בנו הרה''ח ר' בעריש וייס שליט''א - צילום שוקי לרר

בני ברק: ישיבת מנחת יצחק קיבלה את האדמו"ר מסאטמאר בשעריה

במסגרת המסע של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בבני ברק, הגיע לביקור בהיכל ישיבת מנחת יצחק בבני ברק שבנשיאותו של האדמו"ר מדושינסקיא, ראש הישיבה הגרמ"ד שלזינגר נשא דברים לכבוד האדמו"ר | גלריה