מגילת רות

מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות? • מאמר מקיף

טעמים רבים נאמרו על קריאת מגילת רות בחג השבועות: באיזה יום של החג קורין את המגילה? • האם מברכים על קריאת המגילה? • מה גילה האר"י ז"ל בעומקה של מגילה זו? • על הליכות ומנהגים בקריאת המגילה, בכל הדורות ובקהילות ישראל - במאמר שלפנינו