וישן מפני חדש תוציאו • מבצע המזגנים חוזר

הזדמנות נוספת להחליף את המזגן הבזבזן במזגן חדש וחסכוני: כ-2,500 מזגנים מצטרפים לפרויקט המזגנים לאוכלוסייה הכללית • מנכ"לית משרד האנרגיה: "מבצע החלפת המזגנים זכה להיענות גבוהה בציבור שהובילה לחיסכון גדול – הן לצרכן והן לכלל המשק"


רוצים מזגן חדש? עכשיו המדינה מממנת לכם אותו

משרד האנרגיה והמים החל היום בפרויקט נוסף להחלפת מזגנים ישנים ובזבזניים במזגנים חסכוניים ויעילים אנרגטית | הפעם עבור כלל האוכלוסייה בישראל | רגע לפני שאתם רצים לנצל את המבצע, קראו את הכתבה הבאה במלואה