שיא כל הזמנים בשיווק קרקעות מדינה – 50,500 דירות בשנת 2014

משרד הבינוי ורשות מקרקעי ישראל קיימו היום מסיבת עיתונאים לסיכום שנת 2014 • מהנתונים שהוצגו עולה כי שנת 2014 היא שנת שיא בכל הזמנים בשיווק הקרקעות מאז קום המדינה • בשנה האחרונה פורסמו מכרזי קרקע למספר שיא של 50,500 דירות, עלייה של 33.5% לעומת 2013 אז שווקו כ-37,830 יחידות דיור (כאשר גם 2013 היוותה שיא של שנים רבות) ויותר מ-21% מעבר ליעד הממשלתי שהוגדר כשאפתני ביותר (לשיווק 41,700 יחידות דיור ב-2014) • כשני שליש מהקרקעות ששווקו ב-2014 היו באזורי הביקוש


פתרון חלקי: ‎הממשלה אישרה ותכנית מחיר מטרה יוצרת לדרך

יישום התכנית המרכזית לפתרון מצוקת הדיור מתחילה: שיווק מכרזי מחיר מטרה יתחיל בימים הקרובים • בוטלו המכסות למשפרי דיור והתקבלה הצעה משופרת תוך מתן עדיפות לחסרי דירה • הממשלה קבעה יעד מוגדל של 20,500 יחידות דיור במכרזי מחיר מטרה עד סוף 2015


שר הבינוי, אורי אריאל: "הנחת 'מחיר מטרה' יכולה להגיע ל25% ממחיר הדירה"

על פי התכניות, יגדיל משרד הבינוי את היצע הדירות בצורה משמעותית על ידי המשך שיווק מאסיבי של דירות יחד עם תכניות הדיור מחיר מטרה ומע"מ אפס • השר אורי אריאל: "שלא תהיה לאף אחד טעות. המטרה שלי היא להוריד את מחירי הדיור, ואנחנו נצליח. דירת 100 מ"ר בראש העין תעלה פחות ממיליון שקלים"