סאטמאר מאנסי

גאב"ד סאטמאר מאנסי בציון הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א

גאב''ד סאטמאר מאנסי הגיע לפולין עם קבוצה מחסידיו להשתטח על ציונו של הרה''ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זיע''א • לאחר תפילת שחרית ערך לחיים טיש ולאחמ''כ עלה לציון הקדוש • אהרן ברוך ליבוביץ היה ותיעד