סטרופקוב

תכונה לקראת הילולת רבי חיים יוסף גוטליב זי"ע רבה של סטרופקוב

כמסורת שנמשכת קרוב לשני עשורים גם השנה תצא בע"ה משלחת מכובדת של נכדים למסע קודש לעיר סטרופקוב שבסלובקיה לרגל יומא דהילולא רבה של הרה"ק רבינו חיים יוסף גוטליב זצוק"ל רבה של סטרופקוב, שחל בד' אדר והשנה ימלאו מאה חמישים ושלש שנים להסתלקותו בשנת תרכ"ז.