סיום הש"ס

סיום הש"ס המרכזי לקהל חסידי בעלזא בני ברק

סיום הש"ס המרכזי לכלל חסידי בעלזא בבני ברק ע"י חברת 'יגדיל תורה' שהתקיימה באולמי 'היכלי מלכות', בהשתתפות אדמורי"ם רבנים ודיינים, ביניהם האדמו"ר מנאראל שליט"א, רב העיר הגריח"א לנדא שליט"א, ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין ועוד • צילום: ארי ק.

מעמד סיום הש"ס במוסדות נחלי נצח ברסלב

כאיש אחד בלב אחד בהתרגשות בשמחה של מצווה ובתחושה עילאית חגגו את שמחת 'סיום הש"ס' במחזור ה י"ג. במוסדות 'אמונת ציון – קהילת נחלי נצח' • כדרך המוסדות להחדיר בליבות התלמידים אהבת תורה ויראת שמיים חגגו תלמידי הכיתות הגבוהות והוריהם ליד שולחנות ערוכים כיד המלך ברוב פאר והדר ובאירוע רב רושם באולמי בית יעקב הישן בירושלים.

בסיום הש"ס: רה"י התייחס לקיצוץ בתקציבי הישיבות וחיזק את האברכים

ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי השתתף אמש בסיום הש''ס בכולל 'נחלת משה' והתייחס למשברים הכלכליים בכוללים: ''זוהי הערובה להצלחה בתורה ויראת שמים ולהצלחה מיוחדת בחינוך הילדים כשהם רואים את אביהם שקוע באוהלה של תורה למרות דוחק הפרנסה''

הַדְרָן עֲלָךְ • מעמד כביר ומרשים בחגיגת סיום הש"ס של קהל חסידי פינסק קארלין

במעמד מרשים וכביר חגגו ציבור קהל הקודש דחסידי פינסק קארלין ברוב פאר והדר את חגיגת שמחת סיום הש"ס שנלמד במסגרת שיעורי התורה בחסידות שנערך בשילוב השלחן הטהור לרגל יומא דהילולא קדישא של כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק מוהרמ"מ זי"ע בעל ה'ברכת משה' מלעלוב ביום כ"ד לחודש טבת.

מעמד סיום ש"ס בבלי ע"י מאות אברכי קנין ש"ס בכוללי ארחות תורה בארה"ק

מעמד רב רושם לכבודה של תורה ועמליה סיום הש"ס שנלמד בצוותא חדא בחדוותא דשמעתתא בעיון ובעמל ע"י חבורת קנין ש"ס של אברכי רשת הכוללים של מוסדות ארחות תורה בארה"ק, בעשרות סניפי הרשת בארץ הקודש מידי ערב ושישי שבת ע"י למעלה מחמש מאות אברכים עמלי תורה בוגרי הישה"ק בכל אתר השוקדים על תלמודם בעמל ובשקידה רבה והוגים ומתעלים על במתי התורה כפי שחונכו בישיבה מיסודו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה זיע"א.

יוֹמָא טָבָא לְּרַבָּנָן • סיום הש"ס בחצר הקודש אשלג

במוצש"ק לסדר שמות, התכנסו מאות למעמד הגדול של סיום הש"ס בהיכל ביהמ"ד עטרת שלמה דחסידי אשלג ברח׳ אבן עזרא בב"ב בהשתתפות מגידי ולומדי השיעורים, רבנים ואנשי מעשה ובראשם כ"ק האדמו"ר שליט"א.

בקהילת צאנז בעיר ביתר סיימו את הש"ס ושמעו דברי חיזוק

בקהילת צאנז בעיר ביתר ערכו מעמד סיום הש"ס אשר נלמד ע"י בני הקהילה במסגרת שיעורי הדף היומי וסיום לימוד הלכות שבת. המעמד נערך בהיכל ביהמ"ד 'היכל רוזנברג' בשכונת הגפן בהשתתפות בני הקהילה מכל רחבי העיר ובראשות האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א ורבני החסידות

מעמד רב רושם בסיום הש"ס בישוב גני מודיעין

בישוב החרדי גני מודיעין חגגו את סיום הש"ס בהשתתפות רבני הישוב ואישי ציבור • מרן הראשון לציון שליט"א: בלעדי לימוד הש"ס אי אפשר לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בדרכי היושר והאמת"

כאלף לומדי הדף היומי בסיום הש"ס של המרכז ל"מורשת" והמועצה הדתית אשדוד

מעמד כבוד התורה התקיים באולמי "זמורה" בעיר שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום מלומדי השעורים הקבועים בדף היומי שהיסבו סביב שולחנות ערוכים מכל טוב לסעודת מצוה • שולחן המזרח הוכן בקפדנות מיוחדת לכבוד הרבנים מגידי השיעורים כאשר סדרנים פעלו כל העת להביא את הרבנים לבימת הכבוד הענקית שהוקמה משני קומות.

מעמד סיום הש"ס בחצר הקודש נאראל • גלריה

קהל חסידי ואוהדי בית נאראל ומשתתפי ולומדי השיעורים בדף היומי השתתפו השבוע במעמד סיום הש"ס שנערך בבית המדרש נאראל בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א את במת הכבוד פארו רבנים ומסיימי הש"ס בדף היומי • על המעמד נצחה מקהלת קולות שהנעימה את הערב בניגונים לכבודה של תורה. לאחר סיום הש"ס קמו הקהל לריקוד של מצווה לכבודה של תורה במשך זמן רב • צילום יהודה פרקוביץ

אלפים בראשות גדולי ישראל במעמד סיום הש"ס ביד אליהו • תיעוד ענק

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה: הערב נערך מעמד חגיגת סיום הש"ס המרכזי בארה"ק בהיכל מנורה ('יד אליהו') בת"א בראשות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א ובהשתתפות אלפי ישראל מסיימי ולומדי הש"ס • גלרייה ראשונית של הצלם שוקי לרר

וּתְנוּ כָבוֹד לַתּוֹרָה • מעמד סיום הש"ס בביהמ"ד בית אהרן פתח תקוה • גלריה

מעמד נשגב ב"סיום הש''ס" דשיעורי הדף היומי הנלמדים בביהמ"ד "בית אהרן" ע"ש הרה"ק מהר"א מבעלזא זיע"אפתח תקוה בראשות כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א

יו"ר ועדת הבחירות דחה עתירה נגד סיום הש"ס: "אירוע לימודי-דתי"

שעות לפני המעמד ההיסטורי ביד אליהו בראשות גדולי ומאורי הדור ובהשתתפות אלפים, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה עתירה קנטרנית נגד קיום האירוע בטענה לתעמולת בחירות: "אין מנוס מסילוק העתירה על הסף מחמת השיהוי שנפל בהגשתה"

הערב: סיום הש"ס המשותף לכל היהדות החרדית ביד אליהו • כל הפרטים

הערב מעמד חגיגת סיום הש"ס המרכזי בארה"ק בהיכל מנורה ('יד אליהו') בת"א בראשות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א ובהשתתפות אלפי ישראל מסיימי ולומדי הש"ס • הלו"ז המלא של המעמד הגדול הערב • החל מהשעה 18:00: שידור חי ב-JDN