צוף הוצאה לאור

בשורה משמחת יצא לאור לראות את הנפלאות ולהודות על הנסים ספר 'מקבים א'

ספר קדום וחשוב זה מוגש לראשונה במהדורה תורנית מפוארת המתאימה לציבור שלומי אמוני ישראל, יחד עם מקבילות מדברי חז"ל וכתבי יוסיפון, ביאורים והערות היסטוריות, גיאוגרפיות וארכיאולוגיות, ובצירוף תמונות נדירות, מפות מושקעות ותרשימים מפורטים.