קאלוב

השמחה של שומרי אמונים, דעעש, קאלוב, אלעסק, ווייטצען

העולם החסידי בארצות הברית השתתף בשמחה שחצתה חצרות, בחתונה הגדולה באולם בשכונת וויליאמסבורג. גדולי ורבני האדמו"רים בארה"ב השתתפו, והעיר ניו-יורק צהלה ושמחה