שערורייה בצפת: מסמכים רפואיים אישיים הושלכו ברחוב ראשי

מה השליכו אנשי סניף קופת חולים לאומית בצפת? את המסמכים עם המידע הכי רגיש עליכם | תושב העיר שעבר ברחוב הראשי בצפת גילה לתדהמתו מחברות שלימות ובהן מסמכים אישיים המכילי מידע רגיש | קופת חולים בתגובה: מדובר במחדל מקומי