קרבן פסח

שֶׂה לַבָּיִת: בתלמוד תורה קרלין סטולין בלייקווד לומדים על קרבן פסח

בתלמוד תורה קרלין סטולין בלייקווד מכינים את עצמם לחג הפסח ומראים לתלמידים שה טהור שראוי לקרבן הפסח, המלמדים הראו לתלמידים את אופן השחיטה ואייך מקריבים קרבן פסח • צפו

ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים • מאות כהנים בלימוד הלכות קרבן פסח

מאות כהנים השתתפו בבני ברק בסדרי לימוד הלכות קרבן פסח וצפו בהקרנה יחודית של תהליך הבאת הקורבן • הגרב"צ הכהן קוק במשאו: "לימוד קדשים – התשובה הניצחת נגד רודפי עולם התורה"