ראש עיר

הצעת חוק: הסוף לחגיגת משכורות סגני ראשי ערים

הכופתאות בדמות תפקיד סגן ראש עיר בשכר המוענקות על ידי ראש העיר למי שהוא חפץ ביקרו בתמורה לתמיכה בקואליציה, עלולות להיעלם | הצעת חוק חדשה מבקשת להגביל את מספר סגני ראשי הערים העולים מיליונים למשלמי המיסים