רבי מרדכי אויערבאך

עִנְּבֵי הַגָּפֶן • שמחת הווארט בחצרות זוועהיל – סערט ויז'ניץ 

בליל שישי התקיימה שמחת הווארט לבת ר"י זוועהיל הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן חתן הגה"צ רבי חיים שפירא שליט"א עב"ג החתן הרב שלמה זלמן אויערבאך מבחירי ישיבת פוניבז'  נין בעל המקור ברוך מסערט ויז'ניץ זי"ע נכד להגאון רבי אליהו שטרנבוך ראב"ד אנטווערפאן והגר"מ אויערבאך אב"ד אביר יעקב ת"א

שמחת החתונה בבית דז'יקוב – ראדאמסק • גלריה

שמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב גאב"ד גבעת זאב שליט"א עם בן הרה"צ רבי אברהם נתן בורנשטיין שליט"א רב ביהמ"ד רדאמסק ב"ב וחתן הגאון הגה"צ רבי מרדכי אויערבאך שליט"א רב ואב"ד ק"ק אביר יעקב סאדיגורה תל אביב.

מעמד סיום הש"ס המרכזי בקרית אתא • גלריה

במעמד רב בפאר והדר נחוגה בקרית אתא ביום רביעי האחרון מעמד סיום הש"ס המרכזי של כלל הקהילות בעירבהשתתפות כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א. הרה"ג מרדכי אויערבך שליט"א רב קהילת אביר יעקב בתל אביב, הרה"ג שרגא שטיינמן שליט"א ראש ישיבת אורחות תורה בבני ברק,  רבני העיר, רבני הקהילות, אישי ציבור ותושבי העיר.

סיום הש"ס המרכזי בתל אביב בשילוב הילולת ה"אביר יעקב" מסאדיגורה זצ"ל • גלריה

ביום חמישי נערך מעמד סיום הש"ס בבית המדרש אביר יעקב בתל אביב בנשיאות הגאון הגדול רבי מרדכי אויערבאך שליט"א - הסעודה נערכה ברוב פאר והדר בראשותו של רב הקהילה שליט"א וכ"ק האדמו"ר מקאפיטשיניץ שליט"א.

מָצָא טוֹב • שמחת האירוסין בחצרות דז'יקוב – רדומסק

קהל רב השתתף בשמחת האירוסין לאירוסי בת כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב שליט"א גאב"ד גבעת זאב עב"ג החתן בן הרה"צ רבי אברהם בורנשטיין שליט"א רב דק"ק רדומסק בן האדמו"ר מסוכוטשוב זצ"ל וחתן הגה"צ רבי מרדכי אויערבאך שליט"א רב דק"ק אביר יעקב ת"א

גדולי ישראל חיזקו את הישיבה לצעירים בתל אביב • סיקור

השבוע התקיים כנס "אז נדברו" בהיכל ישיבת "עטרת התלמוד" בת"א בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל • מטרת הכנס, הכרת הישיבה וחיזוק יסודותיה לקראת הרישום לשנה"ל הבאה • הישיבה נוסדה לפני כשנתיים כדי לתת מענה הולם לבחורים אשר יחד עם הוריהם שואפים ללמוד בסמיכות לביתם • צילום: יעקב כהן

מוסדות שירת דבורה • עצרת התעוררות מרכזית במלאות שלושים למרן הגראי"ל זצ"ל

במלאות יום השלושים להסתלקותו של הגראי"ל שטינמן זצ"ל התקיימה עצרת התעוררות בהיכל כולל "שירת דבורה" במלון דבורה בתל אביב בהשתתפות קהל רב, אברכי הכולל ורבני הקהילות בתל אביב.

בלב ה'עיר ללא הפסקה': שולחן ט"ו בשבט אצל הגר"מ אויערבאך

עריכת שולחן פירות חמשה עשר בשבט בחצר קהילת קודש 'אביר יעקב מסאדיגורה' בתל אביב, בראשות הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א ובהשתתפות יהודים יראים ושלמים מתושבי העיר • במעמד נערכה גם שמחת סיום מסכת ברכות מן התלמוד בבלי, על ידי הבחור החשוב אברהם יעקב ליכטנפלד הי"ו, אשר מסור בלב ונפש לרב שליט"א