הגר"מ שטרנבוך על העולים להר הבית: "הם יתנו את הדין על כל הקרבנות שנגבו בתקופה האחרונה"

בדבריו הוסיף הגר"מ שטרנבוך שהם מעלים את מפלס המחלוקת עם הערבים ל"מלחמת דת" – דבר שמעמיד בסכנה את היישוב היהודי כולו • כן פסק כי אין שום היתר כלל להיכנס להר הבית בשום פנים ואופן, והוא איסור חמור מאוד • בסיום דבריו הוסיף כי הלוואי שיימצא בזמנינו מי שישכור שומרים שיעמדו בכניסה להר הבית ויודיעו שאסור להיכנס לשם עפ"י דין תורה


וְסֵדֶר הָעֲבוֹדָה לִירוּשָׁלַיִם • עבודת יוה"כ במחיצת הגר"מ שטרנבוך

צפו בגלריית התמונות ממראות ימי התשובה במחיצת מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א, בתשליך בערב יום כיפור, בתפילה בקברו של רבי חיים ויטאל זצ"ל בבית העלמין בקרית מלאכי, בלימוד בערב יום הכיפורים, ובהבדלה במוצאי יום הכיפורים


מרן הגר"מ שטרנבוך: "התערבות רבנים בהסכם הגרעין- סכנה ליהודי איראן"

"אם בעתיד ח"ו לא יהא המצב בכי טוב, אזי מיד יאשימו באמריקה את כל היהודים במה שפעלו והשפיעו על הממשלה, ומה לנו ולצרה הזאת?!" תמה מרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א והכריז כי על כל יהודי ורבני ארה"ב להודיע שאין להם שייכות לפעולה זו


עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הגר"נ טיקוצנסקי זצ"ל

קהל רב מתלמידי ויוצאי מוסדות 'עץ חיים' השתתפו בעצרת מספד והתעוררות שנערכה במלאות השלושים להסתלקותו של ראש המוסדות הגאון רבי ניסן טיקוצנסקי זצ"ל • רבני הישיבה וכמה מתלמידיו נשאו דברי הספד וובראשם ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א • צילום: שמואל דריי