רבי נפתלי פרנקל זצ"ל

יִזְכּוֹר אַהֲבָתָם • הילולת מרן הגה"צ רבי נפתלי הערצקא פרענקל זצ"ל חבר הבד"צ ובעל "אמרי בינה"

בשבוע האחרון ציינו בהיכלי התורה והחסידות את יום ההילולא השלישי של מרן רבינו בעל ה"אמרי בינה" מרן הגאון הצדיק כש"ת רבי נפתלי הערצקא פרנקל זצוק"ל חבר הבד"צ העדה החרדית וגאב"ד חוג חתם סופר י-ם • צילום: שלומי טריכטר

זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה • הילולת מרן הגרנ"ה פרנקל זצ"ל

בשבוע האחרון ציינו בהיכלי התורה והחסידות את יום ההילולא השני, של בעל ה"אמרי בינה" מרן הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרנקל זצוק"ל חבר הבד"צ העדה החרדית וגאב"ד חוג חתם סופר. ביומא דהילולא עלו המוני תלמידיו ומעריציו ובני משפחתו, על ציונו הק' בהר המנחות בירושלים עיה"ק, הסעות יצאו מבית מדרשו בשכונת גוש שמונים, לאמירת התהילים ניגש לפני העמוד בנו הגדול הגאון רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים וראש כולל "אמרי בינה".

היום: שנתיים להסתלקות הגה"צ רבי נפתלי הערצקא פרנקל זצוק"ל

הערב יום חמישי הבעל"ט יציינו בהיכלי התורה והחסידות את יום ההילולא השני של בעל האמרי בינה מרן הגה"צ רבי נפתלי הערצקא פרנקל זצ"ל חבר הבד"צ העדה החרדית וגאב"ד חוג חתם סופר. במהלכו יעלו המוני תלמידיו ומעריציו בערגה את דמותו הטהורה וקוים למשנתו הבהירה

גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים בארה"ב לטובת רשת הכוללים שבנשיאותו • גלריה

מעמדי הוד התקיימו בארה"ב בשבועות האחרונים לתלמידי ובוגרי רשת הכוללים 'אמרי בינה – פאר שמואל' מיסודו של חבר הבד"ץ הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרענקל זצוק"ל גאב"ד חוג חתם סופר ובעל "אמרי בינה", כאשר בנו הגדול מ"מ הרה"צ רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א רב קהילת חוג חתם סופר בירושלים עמד בראש מעמדים וכינוסים מפוארים אלו והשמיע מדברותיו לטובת רשת הכוללים.

גלריה • עצרת והקמת המצבה ככלות השלושים לפטירת הגרנ"ה פרנקל זצ"ל

במלאות השלושים להסתלקות הגרנ"ה פרנקל זצ"ל חבר הבד"ץ ובעל ה"אמרי בינה" נערכה עצרת התעוררות ע"י כוללי רשת "אמרי בינה" בארה"ק שבנשיאות בנו הגאון רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים ומרבני קהילת מהרי"ץ דושינסקיא ונערכה העליה לציון בהר המנוחות לרגל הקמת המצבה.

העדה החרדית • כינוס סופרים לזכרם של הגרנ"ה פרנקל והגר"מ פרידלנדר זצ"ל

כינוס סופרים נערך ע"י ועד הפיקוח ההלכתי של העדה החרדית בימי השלושים לעלייתם לשמי מרום של המאורות הגדולים צנתרי דדהבא אשר האירו את עולם הסת"ם לזכרם של הרבנים הגאונים שהניחו את יסודות ועד הפיקוח ותשמישי קדושה הגאון האדיר מעמודי ההוראה רבי נפתלי הירצקא פרנקל זצוק"ל חבר הביד"צ ומח"ס אמרי בינה והגאון הגדול רבי מרדכי פרידלנדר זצוק"ל רב שכונת שומרי החומות רמת שלמה • צילום: שלומי טריכטר