רועה צאן

רועה צאן יהודי נפצע במהלך ניסיון שוד של עדרו סמוך ליישוב רימונים

רועה צאן יהודי נפגע במהלך ניסיון שוד סמוך ליישוב רימונים. העדר ניצל בזכות הגעה מהירה של כוחות ביטחון אזרחיים למקום. מיד בסמוך לארוע הופיע סמוך למקום איש השמאל הקיצוני אריק אשרמן