רחמי שמים

תפילות רבים בכותל לרפואת האדמו"ר מנדבורנא

עקב החמרה במצבו של האדמו"ר מנדבורנא, יעלו הערב חסידיו לעצרת תפילה המונית לרפואתו • הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור האדמו"ר רבי יעקב יששכר בער בן סימה רייזל בתושח"י