רינה של תורה

לראשונה באורח נדיר ומיוחד נערך מעמד תפילה בחדרו הפרטי של הגר"ח קנייבסקי

מעמד נשגב והיסטורי לישועתן של ישראל התקיים בחדרו הפרטי של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א יחד עם לומדי התורה חברי כוללי 'רינה של תורה' שליט"א, בעת רצון בשעת חיתום הדין באשמורת דיום הושענא רבה, לחלות פני מלך למען ישועתן של ישראל וצרתם של הזקוקים לזיווג, להעתיר בתחינה בעת רצון שיזכו לזיווג הגון בזאת השנה

מעמד הישועות בחדרו הפרטי של מרן שר התורה

הנהגה מיוחדת וחריגה תתקיים על פי רצונו של מרן שר התורה שליט"א לנוכח מרת נפשם של המצפים לישועה, שיוושעו בזאת השנה המוני לומדי תורה יעתירו בתחינה אחר לימוד לילה שלם ברציפות בבית מדרשו של שר התורה בית הכנסת לדרמן כשר התורה שליט"א עטרה לראשם ומחלה פני מלך בעת רצון באשמורת יום חיתום הדין – הושענא רבה

מה היה לשר התורה הגר"ח לומר לרווקים ורווקות מתבגרים

ביום שישי האחרון הופתעו קוראי 'יתד נאמן' לקרוא מכתב מיוחד ממרן שר התורה שליט"א, אשר פונה למשפחות אשר מצפים - מעוכבי השידוך. וכך כתוב במכתב של שר התורה שליט"א בכתב יד קדשו, כשהוא חותם את שמו לאות ולמופת: "נראה דאחרי עמל התורה של מאות אברכים של רינה של תורה מתוך תענית דיבור ואח"כ מתפללים על ציון יונתן בן עוזיאל, הוא סגולה להיוושע בזיווגים הגונים כמש"כ הגר"א דהתפילה מתקבלת בקברן של צדיקים".

אבל ביישוב החרדי: מנהלת מחלקת תרבות הלכה לעולמה בפתאומיות

הלילה הלכה לעולמה מרת עדינה פלונצ'ק ע"ה לאחר שהתמוטטה לפני מספר שבועות ואושפזה בבית החולים רמב"ם בחיפה כשהיא במצב קשה. רעייתו של הרב יוסף פלונצ'ק שליט"א. משגיח בישיבת כנסת חזקיהו כפר חסידים ורינה של תורה כרמיאל

אלפים העתירו לישועה במעמדות "רינה של תורה" בליל זאת חנוכה

המונים השתתפו בחצות ליל יום המסוגל "זאת חנוכה" במעמדות התפילה למעוכבי שידוך ומצפי ישועה על ידי מאות לומדי "רינה של תורה" כסדר המסוגל שסמך עליו ידיו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כשבראש המעתירים לישועה עמדו הגר"ש שטיינמן, הגר"ב בפינקל ורהגרמ"ל כהן שליט"א

היערכות ב"רינה של תורה" לקראת המעמד המסוגל בזאת חנוכה בחצות

המעמד המיוחד יתקיים לאחר סדר לימוד לזכות המבקשים ישועה. בראש המעתירים לישועה "בזאת השנה" חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א ועמוד התפילה שבדור הגאון רבי בנימין הצדיק פינקל שליט"א • צפו: כך זה ייראה

אלפים במעמד המסוגל שע"י "רינה של תורה" בליל הושענא רבא

המוני אנשים, נשים וטף הגיעו להשתתף במעמד הגדול והנורא של "רינה של תורה" שנערך בליל הושענא רבה בשריד בית מקדשנו לפני התיבה העתיר ברגש הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א, הגאון הגדול רבי אביגדור נבנצאל שליט"א נשא דברי התעוררות וראש הכוללים הגאון רבי מרדכי ליבר כהן זעק את קבלת עול מלכות שמים מרן שר התורה שליט"א הצטרף ממעונו לתפילה הנוראה

על מה מבקש מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א רחמים בליל הושענא רבה

למען פילל וירדה האש: מעמד התפילה הגדול לישועתן של ישראל, בליל חיתום הדין – ליל הושענא רבה בחצות הלילה ברחבת שריד בהית מקדשנו, כשמרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א עומד בראשם ומעתיר עימם ממעונו להכלל בתפילת הרבים. "ורבים נושעו בסגולה זו בכח התורה וכח התפילה" – סגולת הקודש הבדוקה והמנוסה שהושיעה בס"ד רבים. שואגים הושע נא!

מעמד מיוחד ומרומם ליקרא דאורייתא בכולל 'רינה של תורה' בפתח תקווה לרגל סיום מסכת זבחים

הכולל הייחודי בעיר פ"ת נפתח במהלך חורף תשע"ז, לרפואתו השלמה של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל את שולחן הכבוד פיארו גדולי ישראל ורבני העיר שליט"א המעמד התקיים בחסות היחידה לחינוך חרדי

גלריה: המעמד המרומם של 'רינה של תורה' בעמוקה

בשליחות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ובראשות חתנו ועמודי התפילה, השתתפו ביום חמישי האחרון ("ליל שישי") אלפים במעמד התפילה הגדול על ציון התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה בשעות הקטנות של הלילה. דוד זר תיעוד

היערכות ב"רינה של תורה" לקראת מעמד התפילה וריבוי תורה בעמוקה

בשעת חצות הלילה של יום המסוגל חמישה עשר באב, ייערך בציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל מעמד התפילה המסוגל לישועה רשכבה"ג מרן רבינו שר התורה שליט"א במכתבו הנדיר שפורסם בשבוע האחרון: "מעמד התפילה וריבוי תורה בטו' באב ע"י רינה של תורה, בודאי יש בו כח ויזכו שתתקבל תפילתם בכל הנצרך".

תיעוד מרגש ממעמד התפילה התפילה המסוגל שע"י "רינה של תורה" בציון רבי אבדימי בערב ר"ח בחצות הלילה

בשעת חצות הלילה של זמן המסוגל - ערב חודש סיון, נקבצו אלפי ישראל למעמד תפילה וזעקה אחר שעות של לימוד תורה, כסגולת הקודש שגילו חכמי הרז על ציון האמורא רבי אבדימי דמן חיפה בראשות מעמד התפילה עמדו גדולי התורה בראשות ראש הכוללים הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א בהוראת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א המעמד התחיל בפרקי תהילים המסוגלים לעת רצון שיחם ענה בית רצון