רווחי הגז למען הדורות הבאים

ועדה מיוחדת שהקמתה אושרה היום תעקוב אחר השקעת רווחי הגז באפיקים סולידיים ותוודא כי הרווחים ממשאבי הטבע לא יובילו להאטה בצמיחה במשק. בעיתות חרום יעשה שימוש בכספי הקרן, רק על פי החלטה של הכנסת ברוב מיוחס.


החלה הזרמת הגז ממאגר תמר

מכרה הגז של ישראל יוצא לדרך: לאחר 4 שנים של קידוחים בהשקעה של מילארדים, החלה הזרמת הגז ממאגר תמר שינפיק לקופת המדינה מליארדים ויביא להוזלה במחירי החשמל.