ת"ת כלל חסידי ירושלים

חָזוּ בָּנַי חַבִיבֵי • תלמידי ת"ת כלל חסידי ירושלים במבחן אצל הגר"ש אלתר

תלמידי הכיתה הגבוהה בת"ת כלל חסידי ירושלים הגיעו למעונו של הגאון רבי שאול אלתר שליט"א ר"י שפת אמת שם נבחנו על החומר הנלמד בת"ת • הגר"ש אלתר התפעל מידיעותיהם הנרחבות ומסר שיחת חיזוק ועידוד בפני התלמידים ומחנכיהם.