היום 1 ימים לעומר

Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

המומחה שמסביר: כך תתכננו נכון את סוף שנת המס ברקע המלחמה

רו”ח שלמה רעני במאמר מפורט מסביר מה מותר, מה אסור ומה מומלץ לעשות לקראת סוף שנת המס 2023 כדי לנצל את מלוא הטבות המס, ואיך להיערך בצורה נכונה יותר לתחילת שנת 2024 • להתייחס גם לשיקולים כלכליים ולא רק לשיקולי מס
 • אז איך לימון קשור לפסח? לחצו וגלו>>

  תוכן מקודם

 • "הם חרדים שנראים בדיוק כמוך ויש להם השפעה מכרעת על הביטחון של כולנו, מי הם?

  תוכן מקודם

 • אוכלים קרטון בפסח? כנראה שלא, למה הקרטון צריך להיות כשר לפסח?

  תוכן מקודם

 • נחשף המדריך לגיוס כספים של המנטור העולמי

  תוכן מקודם

 • כבר 500 שנה שלא מובילים חיטה וקטניות יחד למה עדיין אסור?

  תוכן מקודם

 • המזגן נכבה בסעודת השבת? לדעת להכריע - בלי להזיע!

  תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

שנת המס 2023 עומדת לפני סיומה וזה הזמן לתכנון חבות המס של הנישומים – חברות, עצמאים ושכירים.

תכנון מס נכון פירושו פעולות שיש לבצע במהלך השנה ובסופה על מנת להגיע לחבות המס הנמוכה ביותר בדרך חוקית ולגיטימית.

חשוב להזכיר שני מונחים משפטיים – “הימנעות ממס” ו”השתמטות ממס” הימנעות ממס פרושה הפחתת המס או דחייתו בדרך חוקית על ידי ניצול לשון החוק או פרצותיו כלומר תכנון מס, בעוד שהשתמטות ממס פירושה אי תשלום מס תוך הפרת החוק שזוהי עבירה פלילית. בפסקי דין של בתי המשפט בישראל נקבע כי זכותו של נישום לתכנן את עסקיו במטרה להקטין את חבות המס ובלבד שהעסקה אינה מנוגדת לדפוסים כלכליים מקובלים.

במטרה להאבק בתכנוני מס אגרסיביים הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות רשימה של פעולות המהוות תכנון מס שחייבות בדיווח וגילוי נאות.

סעיף 216(8) לפקודת מס הכנסה קובע כי אי דיווח על פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח נחשב לעבירה פלילית שדינה שנת מאסר או קנס או שני העונשים כאחד.

פיצוי לעסקים בשל מלחמת חרבות ברזל

ב-9/11/2023 אישרה הכנסת את חוק התוכנית לסיוע כלכלי – הוראת שעה חרבות ברזל המסדיר את מתווה הפיצויים ברחבי הארץ בגין נזק עקיף ממלחמת חרבות ברזל.

נזק עקיף הינו נזק כלכלי לעסק כלומר הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזקי המלחמה.

עסק שנפגע באופן משמעותי כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל יהיה זכאי לפיצוי עבור גובה ההוצאות הקבועות שלו לרבות שכר עובדים ששולם להם והוא יחושב בהתאם לירידה בהיקף מחזור העסקאות של העסק.

הגשת התביעה תיעשה בשתי פעימות , פעימה ראשונה עבור חודש אוקטובר 2023 ופעימה שניה עבור חודש נובמבר 2023, את התביעה ניתן להגיש עד 17/2/2024.

הפיצויים ינתנו לעוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2022 עלה על 12,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪ וחלה ירידה במחזור העסקאות בתקופת הזכאות (אוקטובר ו/או נובמבר 2023) לעומת תקופת הבסיס (אוקטובר ו/או נובמבר 2022) בשעור העולה על 25% למדווחים למע”מ בשיטה חד חודשית וירידה של 12.5% למדווחים למע”מ בשיטה דו חודשית.

הפיצוי ינתן לעסקים כאמור לעיל במידה וניהלו את ספריהם באופן תקין והגישו דוחות תקופתיים למע”מ לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2023.

תקרת הפיצוי לעסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 אינו עולה על 100 מיליון ₪ הינו 600 אלף ₪ .

לעסקים עם מחזור של 100 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪ תקרת הפיצוי עולה בהדרגה עד לתקרה מקסימלית של 1.2 מיליון ₪.

לגבי עוסק פטור ועסק קטן שמחזור עסקאותיו נע בין 107,000 ₪ ועד 300,000 ₪ יהיו זכאים לפיצויים קבועים בהתאם לשעור הירידה במחזור העסקאות.

במידה ונקבעה הזכאות לפיצויים הם ישולמו לא יאוחר מתום 14 ימים מקביעת הזכאות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה. כספי הפיצויים חייבים במס הכנסה ופטורים ממע”מ.

עוסק הרואה את עצמו נפגע מהחלטת רשות המסים בנוגע לפיצויים רשאי להגיש השגה מנומקת בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה.

בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר כמפורט בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמצב הביטחוני .

הפיצויים כוללים גם פיצוי למעסיק על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף

בענפים מסוימים הזכאות לפיצויים מותנית בהפסקת פעילות מלאה של העסק לתקופה מסוימת בעקבות הגבלה שהטיל פיקוד העורף, הפיצוי הוא בגובה הנזק שנגרם בפועל. הפיצוי על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב הוראות פיקוד העורף הוא בגובה עלות השכר היומי ששילם המעסיק לעובד עד לתקרה קבועה.

יש להודיע על הנזק שנגרם לעסק לקרן הפיצויים ברשות המיסים בתוך שבועיים מהיום שהנזק נגרם.

הוצאת עובד/ת לחל”ת בתקופת מלחמת חרבות ברזל

מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד בלבד.

על-פי הפסיקה, אם מעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת, הדבר נחשב כפיטורים, ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע ולשלם לעובד פיצויי פיטורים ואת המגיע לו בסיום יחסי העבודה.

בתקופה שבין 07.10.2023 – 30.11.2023 עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום שלא מיוזמתם לתקופה של לפחות 14 ימים קלנדריים זכאים לדמי אבטלה בתנאי שהם עומדים בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל, תקופת אכשרה וגיל מעל 20 ומתחת ל-67.

תושבי יישוב שפונה לפי החלטת הממשלה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-30.11.2023, יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד סוף תקופה זו, גם אם סיימו את כל ימי האבטלה שהיו זכאים להם.

תושבי ישראל מעל גיל 67 שהוצאו לחל”ת של 14 יום או יותר בתקופה שבין 07.10.2023 – 30.11.2023, זכאים למענק מיוחד, בתנאי שעבדו כשכירים ב-3 החודשים הרצופים שלפני החודש שבו הוצאו חל”ת.

את הבקשה למענק יש להגיש למוסד לביטוח לאומי.

במהלך החל”ת המעסיק לא משלם שכר ולא מבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני.

העובד אינו זכאי לשכר, אך יחסי העבודה בין העובד והמעסיק נמשכים.

תקופת החל”ת לא נספרת במסגרת חישוב הוותק של העובד לצורך חישוב זכויות התלויות בוותק כגון: דמי הבראה, ימי מחלה, חופשה שנתית או תקופת ההודעה המוקדמת.

במהלך החל”ת העובד לא צובר ימי מחלה נוספים, יתרת ימי המחלה שצבר נשמרת לו והוא יוכל לנצל אותה לאחר סיום החל”ת, אם יזדקק להם.

בתום החל”ת המעסיק מחויב להחזיר את העובד לאותה עבודה ובאותם תנאים, כפי שהיה לפני יציאתו של העובד לחל”ת. שינוי בתנאי העבודה ללא הסכמת העובד עלול להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה ואם העובד יתפטר עקב כך הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, כאילו פוטר. במקרה זה על העובד לתת למעסיק התראה מראש על כוונתו להתפטר ולאפשר למעסיק לתקן את ההרעה בתנאי העבודה, וכן עליו לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות.

עובד ששהה בחל”ת, ונרשם בשירות התעסוקה או הגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי, צריך לדווח באופן מקוון על חזרתו לעבודה ללשכת התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי.

עובד שחזר לעבודתו לאחר ששהה בחל”ת וקיבל דמי אבטלה, נדרש להציג בפני המעסיק אישור מביטוח לאומי על סה”כ דמי האבטלה שקיבל וסכום המס שנוכה, כדי שהמעסיק יערוך עבור העובד תיאום מס הכנסה תוך התייחסות להכנסותיו של העובד מדמי האבטלה.

הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות

קיימות שתי שיטות חלופיות לדיווח על תוצאות הפעילות העסקית – דיווח על בסיס מצטבר ודיווח על בסיס מזומן.

לנישומים הרשאים לדווח על בסיס מזומן יש אפשרות להקדים את הוצאותיהם ולדחות את הכנסותיהם באופן חוקי שכן המבחן להכרה בהוצאות ובהכנסות הוא מועד ביצוע התשלום או התקבול אך הכל במבחן הסבירות וההגיון. הוצאות שניתן להקדימן: ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים ואחזקה, רכישת קופה רושמת, שכר טרחת רו”ח ועו”ד וכיוצ”ב.

לגבי מעסיקים מומלץ לשלם את משכורות חודש דצמבר עד 31 בדצמבר 2023 לרבות השלמת הוצאות נלוות לשכר כמו קופ”ג, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ותשלומים בגין פיצויי פרישה על מנת להבטיח את התרת ההוצאה בשנת המס 2023.

באשר לדחיית הכנסות על ידי דחיית קבלת הכסף יש לשים לב כי לעיתים דחיית התקבול עלולה לגרום להפסד כלכלי לעסק.

אם לנישום יש הכנסה נמוכה או הפסדים כדאי לדחות הוצאות ולהקדים הכנסות כדי להשאיר בידיו הכנסה מספקת לשם ניצול מדרגות המס הנמוכות, הניכויים והזיכויים האישיים המגיעים לו שכן לא ניתן להעביר הטבות מס אלו לשנה הבאה.

פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה מחייב כל עצמאי מגיל 21 עד 60 שפעיל כעצמאי למעלה מחצי שנה להפריש לחסכון פנסיוני בהתאם להכנסתו החייבת השנתית של העצמאי, מי שמלאו לו 55 שנים ב-1/1/2017 פטור מחובת ההפקדה. ההפרשה לחסכון פנסיוני עד 16.5% מההכנסה החייבת מזכה במס ובנוסף לכך כל הרווחים שנצברו בחסכון הפנסיוני פטורים ממס רווח הון.

עצמאי שהפקיד לחסכון פנסיוני בהתאם לחוק יוכל למשוך כספים מקופת הפנסיה ללא חיוב במס במצב אבטלה (סגירת עסק או גיל פרישה) בתנאים מסוימים.

חשוב לשים לב ,עצמאי אשר לא הפקיד את הסכום הקבוע בחוק לחסכון הפנסיוני, החל משנת 2018 יוטל עליו קנס על ידי המרכז לגביית קנסות של רשות האכיפה והגבייה.

קרנות השתלמות

ניתן להפקיד לקרן השתלמות 4.5% מההכנסה השנתית של העצמאי עד לתקרה של 283,905 ₪. ההטבה המירבית המזכה בפטור ממס רווח הון בשנת 2023 היא הפקדה בסך 19,920 ₪.

אם קרן ההשתלמות היא עבור עובד שכיר אזי הניכוי אצל המעביד מותנה בכך שהעובד והמעביד מפקידים ביחס של 2.5% הפרשות העובד ו-7.5% הפרשות המעביד לטובת העובד.

חשוב לציין כי קרן השתלמות הינה אחת הדרכים היחידות לחסוך ולקבל את סכום ההשקעה כסכום חד פעמי פטור ממס בתום 6 שנות ותק או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך לימודים או השתלמות.

לכן מומלץ להשלים עד סוף השנה תשלומים עד לגובה הסכום המרבי המותר בניכוי.

הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים

עובד שכיר/עצמאי או בת זוגם זכאים לקבל הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל ולביטוחי חיים. הטבות אלו מתורגמות בשני אופנים: ניכוי וזיכוי. ניכוי זהו סכום המקטין את ההכנסה החייבת לפני חישוב המס ואילו זיכוי זהו סכום המקטין את תשלום המס. שכירים ועצמאים יכולים להנות מהניכוי ומהזיכוי במלוא ההטבות וזאת בכפוף לשיעורים ולתקרות המצוינים בחוק.

לגבי עצמאים מעל גיל 50 המפקידים לקופות גמל יכולים להנות מהטבות מס מוגדלות.

לכן מומלץ להשלים עד סוף שנת המס תשלומים עד לתקרות המזכות בהטבות מס מירביות כדי להנות מהפחתות המס בשנת 2023 שכן ניכויים וזיכויים שלא ינוצלו באותה שנת מס לא ניתנים להעברה לשנת 2024.

תשלומי ביטוח לאומי

עצמאיים זכאים לניכוי בשיעור של 52% מדמי הביטוח הלאומי ששילמו במהלך שנת המס לא כולל תשלום עבור ביטוח בריאות, הבסיס להתרת ההוצאה הינו בסיס התשלום בפועל לכן מומלץ לשלם הפרשים וחובות ישנים וכן להקדים את תשלום המקדמה של חודש דצמבר 2023 שזמן פרעונה המקורי 15.1.2024 עד לסוף שנת המס.

כמו כן רצוי להגדיל את מקדמות הביטוח במידה וצפוי רווח גבוה יותר בשנת 2023 ולשלמן עד לסוף שנת המס.

תשלומי מס הכנסה

חובות למס הכנסה בגין שנת 2023 צמודים למדד ונושאים ריבית החל מיום 1.1.2024 יחד עם זאת קיים פטור מלא מריבית והצמדה עד ל- 31.1.2024.

לכן מומלץ לשלם את יתרת המס עד 31 בינואר 2024 ובדרך זו להמנע מתשלום ריבית והפרשי הצמדה. יש לציין כי הריבית והפרשי ההצמדה על חובות מס אינם מותרים לניכוי כהוצאה לצרכי מס. נישום שהקטין מקדמות בשנת 2023 והתברר שההקטנה אינה מוצדקת יחוייב בקנסות ,ריבית והפרשי הצמדה ממחצית שנת המס בגין סכום המס שהופחת לכן מומלץ לשלם את מלוא הפרש המס עד לסוף שנת 2023.

תיאום מס לשכירים

אם הכנסתו של השכיר נובעת מכמה מקומות עבודה זכאי העובד לערוך תיאום מס באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה, פעולה פשוטה שבדרך כלל חוסכת מס.

את תיאום המס ניתן לבצע גם באמצעות האינטרנט.

החזרי מס לשכירים

שכירים שאינם חייבים בהגשת דוחות למס הכנסה זכאים לקבל החזרי מס בגין ארועים או פעולות שהתרחשו במהלך שנות המס הקודמות.

קיימות סיבות רבות להחזרי מס כגון: קבלת נקודות זיכוי נוספות, עבודה לא רצופה במשך שנת מס אחת (סטודנטים, נשים בחופשת לידה, פנסיונרים וכיוצ”ב), עבודה נוספת, פיצויי פרישה, אבטלה, לידה, תשלומים לקופ”ג וביטוחי חיים, תרומות, חייל משוחרר, עולה חדש, מחלה קשה, ישוב ספר/פיתוח , חד הורי, תשלום מזונות, סיום לימודי תואר או מקצוע ועוד.

הזכאות להחזר מס מוגבלת ל- 6 שנים שקדמו להגשת הבקשה, לכן מומלץ להגיש בקשה להחזרי מס עד 31.12.2023.

ניכוי הוצאות לשכירים

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מאפשר לנכות הוצאות שיצאו כולן ביצור הכנסתו של אדם בשנת המס. סעיף זה אינו מבחין בין עצמאי לשכיר ואינו שולל ניכוי הוצאות של שכיר רק מעצם היותו שכיר. לפי כך הוצאות הקשורות בייצור הכנסתו של השכיר יותרו בניכוי מהכנסתו ממשכורת לרבות הוצאות הקשורות בהכנת הדוח השנתי והטיפול בהליכי שומה וערעור וכן חלק מהוצאות הבית במידה והשכיר עובד מביתו.

הוצאות נוספות המוכרות לשכירים הן הוצאות המוגדרות כ”שמירה על הקיים”, הכוונה היא לעובדים שכירים הנדרשים לשמור על רמה מקצועית קבועה, הוצאות אלו כוללות בין היתר ספרות מקצועית, ימי עיון, השתלמויות, דמי חבר בגין השתייכות לארגון מקצועי כמו לשכת רואי חשבון, לשכת המהנדסים וכיוצ”ב.

יחד עם זאת החוק מגביל במקרים מסוימים הגבלה מוחלטת (מעבר להגבלות החלקיות הרגילות לכלל הנישומים) ניכוי הוצאות מסוימות כמו הוצאות אחזקת רכב והוצאות טלפון שמוציא שכיר בביתו.

חובות אבודים / מסופקים

לנישומים המדווחים על בסיס מצטבר שיש להם חובות בעיתיים של לקוחות שגבייתם מוטלת בספק לרבות שיקים שלא כובדו, חובות אלו יוכרו כהוצאה רק אם במהלך השנה נעשו כל הפעולות הנדרשות לגביית החובות ופקיד השומה שוכנע שאכן כך נעשה, יחד עם זאת יש לבדוק אפשרות לדרוש החזר מע”מ בגין חובות אלו, לכן מומלץ להשלים הליכי גבייה ולסיים את הטיפול בחובות אלו עד ל- 31.12.2023 לשם התרתם בניכוי בשנת 2023.

תביעות משפטיות

במידה וקיימות תביעות משפטיות נגד העסק הקשורות למהלך העסקים הרגיל ניתן במקרים מסוימים לדרוש את סכום התביעה כהוצאה. כדאי לנסות ולהגיע לפשרה לפני סוף שנת המס על חלק מסכום התביעה כדי להימנע מויכוחים עם רשות המיסים לגבי הסכום שאינו שנוי במחלוקת ולדרוש סכום זה כהוצאה בשנת המס 2023.

חישוב נפרד/מאוחד לבני זוג

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו את הכנסת בני הזוג כהכנסת בן הזוג הרשום, משמעות הדבר שאם הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה משותף חישוב המס ייעשה במאוחד, במקרה זה בן הזוג לא יוכל לנצל את נקודות הזיכוי, הניכויים והזיכויים המותרים לו ולא יוכל גם להנות משעור מס שולי נמוך.

חישוב נפרד יתאפשר לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בהתקיים כל התנאים הבאים:

1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה.
2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה.
3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג נדרש שבית המגורים ישמש דרך קבע את מקור ההכנסה ומרבית הפעילות תעשה בבית המגורים.

הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל

ישנם שלושה מסלולים לדיווח על הכנסות מהשכרת דירות למגורים:

1. מסלול הפטור הינו עד לסכום של 5,471 ₪ לחודש.
2. מסלול חיוב במס בשעור של 10% ללא הגבלת תקרה או פטור וללא קיזוז הוצאות ובלבד שהמס ישולם עד ה-30/1/2024, תשלום מאוחר יותר עלול להביא לחיוב מס מלא על ההכנסות משכירות.
3. מסלול בשעורי מס רגילים בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה.

יחיד שברשותו מספר דירות שמושכרות למגורים אינו יכול לבחור ליישם את הפטור על דירה אחת ועל דירה אחרת לשלם מס לפי מסלול אחר, מבלי לפגוע בתקרת הפטור.

מומלץ לבצע בדיקה בנוגע לחבות המס בכל אחד מהמסלולים ולקבל החלטה מושכלת בהתאם לתוצאות הבדיקה.

עלי לציין כי בהתאם לעמדת רשות המיסים בזמן מכירת הדירה יופחת משווי הרכישה פחת בשעור הקבוע בתקנות גם במקרים בהם הנישום בחר במסלול הפטור או במסלול 10%, במצב זה מס השבח יהיה גבוה יותר.

לפי עמדת רשות המסים ובהתאם לפסיקה בנושא נקבע כי הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית, הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תיחשב כהכנסה מעסק ובשעורי מס רגילים ואילו הכנסה מהשכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בחוזר של רשות המסים ועל פיהם יוכרע האם ההכנסה מעסק או הכנסה פאסיבית.

הכנסות משכר דירה למגורים בחו”ל

הכנסות מהשכרת דירה בחו”ל תחוייב במס אצל היחיד באחת משתי האפשרויות:

1. תשלום מס רגיל ותביעת הוצאות כולל זיכוי מס בשל תשלום המס בחו”ל.
2. תשלום מס בשעור 15% במקום שעור המס השולי החל עליו ללא אפשרות של תביעת הוצאות (פרט להוצאות פחת) וללא קבלת זיכוי ממס בשל תשלום המס בחו”ל.

יחיד שיבחר לשלם מס לפי שעור המס השולי שלו יוכל לנכות את מלוא ההוצאות ולקבל זיכוי בגין המס ששולם בחו”ל.

הכנסות משכר דירה שמקבל קשיש

סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שמקבל קשיש המתגורר בבית אבות בשל הדירה שגר בה לפני כניסתו לבית אבות תהיה פטורה ממס עד לגובה מחצית סכום התשלום השנתי שמשלם הקשיש בעד החזקתו בשנת המס, בבית האבות.

הכנסות מהשכרת נכס עסקי

במידה וההכנסות משכירות הן עסקיות אזי ההכנסה מיוחסת בדרך כלל לאחד מבני הזוג שלו ההכנסה גבוהה יותר. אם הדירה נרכשה לפני הנישואין או התקבלה בירושה, ניתן לייחס את ההכנסה לבן הזוג שהוא בעל הדירה.

רכישה או החלפת ציוד

רכישת ציוד בסוף שנת המס אינה משפיעה באופן מהותי על חבות המס שכן הפחת מחושב באופן יחסי לתקופת שימוש הציוד בעסק אך יחד עם זאת ציוד ישן שצפוי לעסק הפסד ממכירתו מומלץ למוכרו עד תום שנת המס כדי לנצל את ההפסד באותה שנה.

ציוד ישן הצפוי לעסק רווח ממכירתו כדאי לבדוק אפשרות לרכישת נכס חילופי וע”י כך לדחות את תשלום המס בהתאם לסעיף 96 לפקודת מס הכנסה המאפשר לקזז רווח הון ממכירת נכס מעלות נכס חילופי שנרכש תוך 4 חודשים לפני המכירה או 12 חודשים לאחר המכירה.

גילוי מרצון

במטרה להלחם בהון השחור והגדלת גביית המס בישראל פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון שמטרתו לעודד נישומים לדווח באופן יזום על ההון הלא מדווח שלהם בארץ ובחו”ל מבלי להיחשף להליכים פליליים.

במסגרת ההליך הנישום ישלם את המס הנדרש ובתמורה מתחייבת רשות המסים שלא יינקטו נגדו הליכים פליליים.

נישום אשר בחר בגילוי מרצון יידרש כמובן להסיר את מחדליו, להגיש הצהרת אמת ולשלם את המס הנדרש בתוספת קנסות והפרשי הצמדה.

חשוב לציין שנכון לשנת 2023 אין אפשרות להגשת נוהל גילוי מרצון אנונימי.

התארגנות כחברה או כעצמאי

לקראת תחילת שנת המס 2024 מומלץ לבחון מחדש את המבנה העסקי שבו פועל העסק בהתייחס להיבטים משפטיים, תדמיתיים ומיסויים. תכנון נכון של מבנה העסק יכול לסייע בהפחתת המס.

כאשר הכנסותיו של העסק גדלות כדאי לשקול להתאגד כחברה בע”מ ובכך לחסוך בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

יש לשים לב כי שעור מס חברות בשנת 2024 הינו 23% ושעור המס אצל עצמאי מגיע עד ל- 50% (כולל מס יסף) ,בנוסף לכך חברה בע”מ לא משלמת ביטוח לאומי על רווחיה.

התאגדות כחברה בע”מ מאפשרת תכנוני מס נוספים כמו מכירת מוניטין ונכסים לחברה תוך ניצול הטבות המס בגין עסקה זו, רכישת נכסים מתוך רווחי החברה ופעולות נוספות אחרות לפי הענין.

עלי לציין כי מבחינה משפטית יש לחברה בע”מ יתרון משמעותי בשל אחריותם המוגבלת של בעלי מניות.

חברות ארנק? כבר לא משתלם

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת תופעה של שכירים ונושאי משרה בחברות בעיקר ברמות השכר הגבוהות המפסיקים את עבודתם במעמד של שכירים באותן חברות אך ממשיכים לתת את אותם השירותים באמצעות חברה שבשליטתן כאשר בפועל מתקיימים יחסים הדומים במהותם ליחסי עבודה בין החברה נותנת השירותים לבין החברה שמקבלת את השירותים.

רשות המסים סוגרת תכנון מס של תופעה זו הנקראת “חברות ארנק” באמצעות הוספת סעיף 62א’ לפקודת מס הכנסה לפיו תחוייבנה חברות אלו לחלק את הרווחים שנצברו כך שבעל המניות היחיד יחוייב בשעור מס שולי ולא במס חברות למרות שמדובר בחברה, אם לפחות 70% מהכנסות החברה נובעות במישרין או בעקיפין מאדם אחד או קרובו במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים.

רווחים והפסדים בשוק ההון

יחיד שהיו לו רווחים מניירות ערך רשאי עד תום השנה לממש ניירות ערך הגלומים בהם הפסדים ולקזזם כנגד רווחים שצמחו משוק ההון.

עלי לציין שפעולת הקיזוז אינה מתבצעת באופן יזום ע”י הבנקים.

תרומות

סעיף 46 לפקודה קובע כי שכיר או עצמאי התורמים למוסד ציבורי או לקרן לאומית שאושרה על ידי שר האוצר בסכום העולה על 200 ש”ח יקבלו זיכוי בשיעור של 35% מסכום התרומה ובתנאי שסכום התרומה לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת או על תקרה הקבועה בסעיף 46 לפקודה בסך 10,019,808 ₪ , הנמוך שבהם.

רשימת המוסדות שיש להם אישור לענין תרומות מופיע באתר האינטרנט של משרד האוצר.

שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת משכורתם החודשית באמצעות המעסיק שקיבל אישור על כך במהלך שנת המס ואינם צריכים להמתין לסוף השנה על מנת לבקש החזר מס.

תרומות שניתנו בשנת המס שסכומן עולה על התקרה שנקבעה יינתן זיכוי מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.

עוסק פטור

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31/1/2024 על מחזור עסקאותיו למע”מ. מחזור העסקאות של עוסק פטור בשנת 2023 עמד על סכום של 107,692 ₪.

ניהול ספרים ושמירתם

הוראות ניהול ספרים חלות על נישומים (עצמאים וחברות) שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד וזאת בהתאם לסעיף 130 לפקודת מס הכנסה. מומלץ לבדוק לפני סוף שנת המס אלו ספרי חשבונות על העסק לנהל בשנת המס 2024 בהתאם לסוג העיסוק, מחזור ההכנסות, מספר המועסקים ופרמטרים אחרים.

על פי הוראות אלו יש לשמור את ספרי העסק במשך 7 שנים מתום שנת המס אליה הם מתייחסים או במשך 6 שנים מתום שנת הגשת הדוח לאותה שנה, לפי המאוחר שביניהם.

במקרים רבים מומלץ לשמור מסמכים חשובים שאינם חלק ממערכת החשבונות לתקופה ארוכה יותר.

ספירת מלאי וקופה

ריווחיות העסק מושפעת בצורה ישירה מערך המלאי בסוף השנה. עסקים חייבים לספור את המלאי שברשותם בסמוך ל- 31.12.2023 (מ- 20.12.2023 עד 10.1.2024). חובה להודיע בכתב מראש לפקיד השומה על עריכת מפקד מלאי אם הוא מתבצע במועד שהוא יותר מ- 10 ימים ועד חודש לפני או אחרי 31.12.2023. ספירת המלאי מתבצעת באופן כמותי, את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר ולהציגו לפי עלות או שווי שוק הנמוך שבהם.

לפני סוף השנה מומלץ לבדוק היטב את טיב המלאי בעסק ובמידה וקיימים פריטים בעיתיים שהעסק מתקשה לממשם (“מלאי מת”) יש לנסות להיפטר מהם עד 31.12.2023 או להציגם לפי שווים בשוק ובכך להקטין את חבות המס.

בהתאם להוראת הביצוע של רשות המסים נקבע כי נישום שבכוונתו להשמיד מלאי מכל סיבה שהיא, צריך להודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו זו. בפנייה יש לפרט את כתובת המקום בו מאוחסן המלאי, המועד המתוכנן להשמדתו וכן את שווי המלאי המיועד להשמדה. פקיד השומה יחליט , לפי העניין האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי. בנוסף, נקבע בהוראת הביצוע כי בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול מפורט בנושא המתעד את המלאי המושמד ובין היתר גם את שמות הפריטים ומספרם הסידורי, על פרוטוקול זה להיות חתום בידי הנישום או מי שמונה מטעמו. רשימות המלאי המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשומרן יחד עם ספרי העסק.

כמו כן יש לספור ולהכין רשימה של המחאות ומזומנים שימצאו בקופת העסק בסוף השנה.

צמצום השמוש במזומנים

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 נכנס לתוקפו ב- 1.1.2019. מטרת החוק היא לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

לשם כך, החוק קובע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים וקובע חובת הצהרה על אמצעי התשלום עמם התבצעה העסקה.

החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן ומבחין במצב שנותן או מקבל התשלום הינו עוסק, למצב ששני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.

החוק קובע קנס בגובה 15%-30% מהסכום ששולם במזומן בניגוד לחוק וכן ענישה פלילית של מעשה מרמה במטרה להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר.

חשוב לציין כי החל מ-1/8/2022 הופחתה תקרת הסכומים שהותרו לשימוש במזומן אצל עוסק עד 6,000 ₪ ואילו אצל אדם שאינו עוסק עד 15,000 ₪, למעט תשלום בגין רכישת רכב מאדם פרטי שתקרת הסכום עד 50,000 ₪.

יצוין גם שהחל מפברואר 2023 חוק המזומנים חל גם על העברת כספים המבוצעת אל או מהרשות הפלסטינית.

הערה: המידע המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו תחליף לייעוץ מקצועי אישי.

הכותב, רו”ח שלמה רעני, הינו רו”ח בעל משרד לראיית חשבון, משפטן, מגשר, מרצה וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. לשעבר בכיר ברשות המסים. לתגובות – דוא”ל: [email protected]

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

כתבות חדשות באתר

כשתשב סביב שולחן החג ולא יחסר לך כלום, מה יהא עליהם?
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

התמרון היה טבילת האש עבורם - הנה כמה מכלי המלחמה החדשים | מיוחד
יוצאים לטייל? שימו לב להנחיות הנחוצות ברקע השרב הכבד
שטר השידוכים': גזירת בית הדין שפועל ישועות ומסיר את כל העיכובים בדרך להקמת בית נאמן
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

מהצפון לדרום, ולאחר רצף אימונים: חטיבות המילואים ממשיכות לרצועת עזה
סינוואר כבר לא מסתתר במנהרה; חמאס טוען: "אנחנו מחזיקים בכירים"
מיוחד לזמן מלחמה: סגולה עתיקה לשמירה מכל רע
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

שיקלי: ביידן נתון ללחץ שמזיק ליחסים בין ארה"ב לישראל, הייתי בוחר טראמפ
בסרטון מאיים: חיזבאללה מסכם 200 ימים של מלחמה בישראל • צפו
כנגד שלושה משקיעים: מנכ"לית חברת הנדל"ן בפיצוח מדהים
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

צה"ל תקף באופן מדויק משגרי רקטות שמוקמו במרחב הומניטרי בדרום הרצועה • צפו
צה"ל תוקף בלבנון: משגר רקטות - ומחבל שנכנס עם אופנוע למבנה • צפו

הכתבות המעניינות ביותר

שלומי ברנשטיין בסינגל חדש אותו הלחין לפני שנים: "מה טובו"
עם שלושה גלגלים בלבד: המכונית העיפה ניצוצות לכל אורך הדרך
הערשי וינברגר ונפתלי שניצלער בסינגל לזכרו של ר' מיכאל שניצלער ז"ל
הוא מצא דרך יצירתית בהחלט כיצד להעמיס גריל על הרכב...
בערי וועבער ושמחה אברמצ'יק: "הלילה הזה"
גד אלבז בסינגל חדש: שבת וינפש
טען עוד כתבות >

המיוחדים

WhatsApp Image 2024-04-21 at 23.08
אחת ולתמיד: מדוע המוסלמים שונאים אותנו, והאם יש פתרון לסכסוך? | ראיון חג
WhatsApp Image 2024-04-21 at 19.45
נשיא מועצת חכמי התורה, ללא התואר: הגאון רבי אברהם סלים • פרופיל מקיף ובלעדי
Unit_504_receives_a_Citation_from_head_of_Aman_March_2023_II-768x512
אהרון חליוה התפטר היום. הנה כמה דברים שאולי לא ידעתם עליו | פרופיל
WhatsApp-Image-2023-05-11-at-18.25.59-1024x683
קיפקעס | המשאלה של בכיר הרבנים ממרן רה"י, וההכנות לפסח בכל הגזרות

חדש באתר

vid-20240417-wa0046_exported_5000-1
התמרון היה טבילת האש עבורם - הנה כמה מכלי המלחמה החדשים | מיוחד
 מסך 2024-04-24 123301
שלומי ברנשטיין בסינגל חדש אותו הלחין לפני שנים: "מה טובו"
-מסך-2024-04-24-122852-(small)_optimized
עם שלושה גלגלים בלבד: המכונית העיפה ניצוצות לכל אורך הדרך
הערשי וינברגר ונפתלי שניצלער בסינגל לזכרו של ר' מיכאל שניצלער ז"ל

גלריות

.
תיעוד נרחב מכל רחבי הארץ: שורפים את שאריות החמץ בערב פסח
.
האדמו"ר מתולדות אהרן וחסידיו בשאיבת מים שלנו בערב פסח
.
מאה שערים: כך בדקו את החמץ לאור הנר
.
מהלישה עד האפייה: תיעוד ממאפיית המצות בעיר בני ברק

עיתוני היום

F090331NS01-1024x683
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם רְבִיעִי • כותרות העיתונים – ט"ז בניסן ה’תשפ”ד

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture