אגודת חסידי חב"ד

האם שר הביטחון החדש קרוב משפחה של מרא דאתרא כפר חב"ד?

הישיבה הראשונה של שר הביטחון הנכנס היתה עם ראשי ורבני חב"ד | במהלך השיחה שנסובה בדברי תורה ובמשנתו של הרבי מליובאוויטש התברר כי השר הבכיר הינו קרוב משפחה של הגרמ"ש אשכנזי מד"א כפר חב"ד

כפר חב"ד: ח"כ מאיר שטרית הגיע לביקור מיוחד • צפו

ח"כ מאיר שטרית הגיע לביקור מיוחד, ביקר בחדרו של הרבי זצ"ל ובחן מקרוב את גידול האתרוגים הידועים בסיום הביקור קיבל סט ארבעת מינים מהודר.